سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » رمزگشائی از فروپاشیِ فرقهء تکفیریِ نفوذیِ در”اداره تکفیری فرق و ادیان” توسط انرژی”الفالق”

رمزگشائی از فروپاشیِ فرقهء تکفیریِ نفوذیِ در”اداره تکفیری فرق و ادیان” توسط انرژی”الفالق”

رمزگشائی از رعشهء فروپاشیِ فرقهء تکفیریِ نفوذیِ در“اداره تکفیری فرق و ادیان” با انرژی متلاشی کننده “الفالق” از درون “حبهء تصوف و عرفان اسلامی” در درون حوزه های علمیه

عده ای جاسوس منحوس، در کسوت آخوندکهایِ تقلبی –که درلایه زیرین عمامه هایشان نقش داس و چکش “فرقه منحله ضاله تکفیری کمونیستی” دوخته شده، و از اسلام و قرآن و تصوف و عرفان و میراث آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی “هِرّ را از بِرّ” تشخیص نمیدهند، و بالجمله فضولات و زائده های باند تکفیری جنایت پیشهء سعید امامی و همدستان خمینی زدایش هستند– با نفوذ در “اداره فرق و ادیان” و تبدیل آن به یک “فرقه تبهکارتکفیری داعشی” موجب گریز عمومی طلاب و مدرسان و فضلای اصیل حوزه های علمیه از فضاحت موجود در حوزه ها شده اند. عناصرِ این فرقهء تکفیری خبیث عنید شقی که باهزار ترفند صفوف خود را زیر چتر حفاظتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نفوذ داده و به همین دلیل نیز از حاشیه مطلق امنیتی برخوردارند- به سبب جنب و جوشهای تکفیری و خمینی ستیز و خمینی زدایانهء خود باعث شده اند که طلاب و مدرسان و فضلای اصیل حوزه های علمیه که در جستجوی مشعل اسلام راستین اند، به بازخوانی و بازپردازش میراث زدوده شدهء آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی درحوزه ها روی بیاورند. هماهنگی علماء و فضلای نامدار حوزه مانند آیت الله العظمی جناب حسن زاده آملی و آیت الله العظمی جوادی آملی با جریان گسترش یابنده “تکفیرزدایی و ضد کمونیستی” در حوزهء علمیهء قم و بویژه دربرابر مکاید یکی دو عنصر خودفروخته نفوذی در مرکز موسوم به “جامعه مدرسین حوزه علمیه قم” خوف و هراس زائدالوصف “تکفیری های مصیطر بر “اداره فرق و ادیان در قم” را برانگیخته و به شدت دامن زده است.

مندرجات سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” (منتشره در خراسان توسط مرکز تکفیری موسوم به “موسسه حق پژوهی”!! – که میکوشد تا خود را زیر چتر امنیتیِ نهادهای متصل به عَلَم الهُدی –  ابراهیم رئیسی  قرار بدهد- ) نشان از خوف و وحشت نفوذیها از مشاهدهء رشد روزافزونِ  “جریان عرفان گرای جستجوگر اسلام راستین” دربرابر جریان انحرافیِ تکفیریِ کمونیستیِ جاسوسهایِ منحوسِ “داس و چکشیِ” پنهان شده در زیرِ بیرقِ اسلام در حوزه های علمیه دارد:

سایت تکفیری فرقه نیوز مینویسد:
جریان انحرافی با نفوذ در موسسات نقد فرق و ادیان سعی در تخریب چهره عرفای معاصر همچون علامه حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی دارد تا به صورت غیر مستقیم به تخریب چهره امام خمینی و رهبر فرزانه انقلاب بپردازد.

به گزارش فرقه نیوز_کانال عرفان و تصوف که توسط جریان انحرافی خط دهی می شود سعی در تخریب چهره تمامی عرفای عصر معاصر دارد، این کانال با هدف تخریب چهره علامه حسن زاده و آیت الله جوادی آملی، تمام سعی و تلاش خود را در تشکیل سلسله جدیدی به نام تصوف حوزوی انجام می دهد تا بتواند این افراد را در قالب صوفی به مخاطبین خود معرفی کند.

این کانال با هدایت و خط دهی چند تن از بزرگان تفکیک و انجمن حجتیه اداره می شود و تنها نیت این افراد تخریب بزرگانی است، که بارها از سوی رهبر انقلاب تجلیل شده اند و رهبر فرزانه انقلاب، بارها از آنها به نیکی یاد کرده اند.

تلاشی که این کانال افراطی در صوفی دانستن علامه حسن زاده و آیت الله جوادی آملی دارد قابل تامل و بررسی است. تخریب چهره بزرگانی که بارها با سخنان خود جوانان بسیاری را به سمت انقلاب و رهبری کشاند و بارها تمام قد پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر فرزانه انقلاب ایستادند و بر حقانیت و الهی بودن آنها سوگند یاد کردند.

این کانال افراطی در مقابل به تبلیغ آیت الله نماهای می پردازد که بارها در مقابل اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند و طلاب بسیاری را به گمراهی کشاندند.

انحراف جریان افراطی تفکیک و انجمن حجتیه بر هیچ محقق و پژوهشگری پوشیده نیست، اما نفوذ این افراد در بعضی از موسسات فرق و ادیان و تشکیل کانال افراطی عرفان و تصوف برای تغذیه طلاب و روحانیون جای تامل و بررسی دارد.

هدف این جریان انحرافی، تخریب چهره عرفای معاصر از جمله علامه حسن زاده و آیت الله جوادی آملی است تا غیر مستقیم بر بحث ولایت فقیه و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدشه وارد کنند.

این کانال به جای نقد و بررسی فرقه های انحرافی تمام وقت خود را صرف تشکیل سلسله جدیدی به نام تصوف حوزوی کرده است تا به تخریب چهره علامه حسن زاده و آیت الله جوادی آملی بپردازد تا تصوف فرقه ای بیشترین بهره را از این موضوع ببرد و برای حقانیت سلوک پوشالی خود استفاده کند.