شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آتش به ساختمان مجاور پلاسکو سرایت کرد!!

آتش به ساختمان مجاور پلاسکو سرایت کرد!!

به گزارش میزان نیوز خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، با خارج کردن قسمتی از آوار ساختمان پلاسکو، اکسیژن تازه به قشمتهای زیر اوار رسید و به همین دلیل ناگهان لهیبهای پردامنه و پرحرارت حریقهای تازه زبانه کشید. گفته میشود که  اگرچه تیم های آتش نشانی در تلاش برای اطفاء حریق از چند جهت هستند، و بنا به اظهار مسئولان، عملیات اطفا آتش و آوار برداری همزمان انجام می شود، اما هرکجا که قسمتی از آوار برداشته میشود، احتراق بسیار زیادی تولید میشود.

بااین حال بنا به آخرین خبر ارسالی توسط میزان نیوز، آتش نه فقط اطفاء نشده بلکه به شدت درحال گسترش یافتن است و به ساختمان مجاور هم سرایت کرده است.