چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ساختمان پلاسکو پیش از ریزش شاهد حضور مشتریان حجره های گوناگون بود.

ساختمان پلاسکو پیش از ریزش شاهد حضور مشتریان حجره های گوناگون بود.

 

مردم  برای خرید و بازدید از ویترتین مغازه ها به فروشگاه های داخل ساختمان پلاسکو رفته بودند.