پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رفراندوم بزرگ مردم در وداع هاشمی(ره) / به قلم مهدی خزعلی

رفراندوم بزرگ مردم در وداع هاشمی(ره) / به قلم مهدی خزعلی

جمعیت چند میلیونی مردم پیامی رسا داشت، مردم با حضورشان به تمام تبلیغات هشت ساله جناح حاکم پاسخ داد و یک بار دیگر در رفراندومی مردمی یک نه بزرگ به استبداد و انحصار گفت!
امنیت دانشگاه با سپاه ولی امر بود، علی رغم این که زمین چمن دانشگاه را با لباس شخصی های سپاه و بسیج پر کرده بودند و شعارهایی همسو با حاکمیت می دادند، ولی اکثریت جمعیت با بهت این شعار دهندگان را نظاره می کردند و قسمت جایگاه مسئولین کاملا سکوت بود! و مسئولین کشوری و لشگری در قبال این شعارها هیچ واکنشی نداشتند!
اما بیرون از حلقه حفاظتی که دیگر کسی نبود که تفتیش کند و راه دهد، جو کاملا متفاوت بود، خیابان ها مملو جمعیتی بود که شعارهای متفاوتی می دادند!
اگر در داخل لباس شخصی ها می گفتند:”این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده” مردم فریاد می کردند که:” این همه لشگر آمده، به عشق اکبر آمده” خوب هر عاقلی می فهمید که این مراسم تشییع جنازه اکبر است نه رهبر!
در بیرون هم ماشین هایی با پلاک سپاه بلندگو نصب کرده بودند، شیشه ها را بالا کشیده بودند و خیلی بی حال و بی رمق شعارهایی می دادند که یکی را مردم جواب نمی دادند، ناچار “لا اله الا الله” می گفتند که کسی متعرضشان نشود، زنی از میان مردم به شیشه می زد که اینقدر شعار بی ربط ندهد و او جرات نداشت شیشه را پایین بکشد، من به شیشه ماشینش زدم و او به حرمت ریش سفیدم، لای شیشه را با ترس باز کرد، به او گفتم:” خوب جواب این خانم را بدهید، بگویید که پول گرفته اید تا آلودگی صوتی ایجاد کنید!” و چقدر آن زن از این کلام خرسند شد و گفت:” تنها دکتر خزعلی شهامت آن را دارد که جواب اینها را بدهد”
اگربلند گوی سپاه می گفت:” خامنه ای خامنه ای، تسلیت، تسلیت” مردم پاسخ می دادند:” خاتمی، خاتمی، تسلیت، تسلیت”
اگر بلند گوی سپاه می گفت:” یا حسین!” جوابش ” میر حسین” بود!
کار به جایی رسید که بلند گو می گفت:” لا اله الا الله” و مردم می گفتند:”یا حسین، میر حسین”
انبوه لباس شخصی ها و گارد ضد شورش و بسیج در برابر دریای جمعیت چند میلیونی، قدرت عرض اندام نداشت، اما ساعتی پس از گذر جنازه و خلوت شدن خیابان، در پل کالج درگیری پیش آمد و تازه تراکم نیروهای امنیتی را دیدیم! و تازه فهمیدم چقدر لباس شخصی در میان مردم بوده است، همه در چهار راه کالج جمع شده بودند! ازدحام نیروهای امنیتی، خودش برای خودش تظاهراتی بود!
مردم کار خود را کردند و پیام واضحی برای دنیا مخابره کردند، این رفراندومی دیگر بود برای رد صلاحیت انحصار طلبان جناح حاکم، و این پیامی بود برای فرصت طلبان و منفعت طلبان نفوذی در میان اطلاحات که با مردم بمانند ومراقب باشند منافع ملت را برای اهداف شخصی و جناحی معامله نکنند!
مهدی خزعلی
21 دیماه 95