شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عشق اکبر و این همه لشگر که دوباره صدا و سیما را به سانسور و جعل و سکوت واداشت!!

عشق اکبر و این همه لشگر که دوباره صدا و سیما را به سانسور و جعل و سکوت واداشت!!

این همه لشگر آمده

به عشق اکبر آمده

مردم یک سره خطاب به صدا و سیمای مفتضح شعار میدهند: “بلندگو مال تو! صدای حق، مال ما”!

این لشگر حسینه

حامی میر حسینه