سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آشتی ملی یا وحشت جناح حاکم!

آشتی ملی یا وحشت جناح حاکم!

آشتی ملی یا وحشت جناح حاکم!

همه کانالها و سایت های جناح حاکم حرف از وحدت و آشتی ملی می زنند تا این موج رد شود ! و از فردایش روز “انتقام” خواهد رسید و روز از نو و روزی از نو! باز “دشمن” ” فتنه گر” و ” بی بصیرت” آغاز می شود!
ما به صحنه می آییم تا بدانند که مردم زنده هستند !
دوستان اجازه ندهند که این جمعیت میلیونی را مشارکتی کنند!
جمعیت آنها را در تشییع مهدوی کنی دیدیم و نیازی نیست با انداختن موشی خود را شریک دیگ جوشان ملت کنند!
آنها همان 3 درصد رای را دارند و ما نیازی به شریک 3 درصدی نداریم!
هفت سال است که هاشمی را به مصلای دانشگاه تهران راه نمی دهند و فردا باید در همان مصلا زیر جنازه اش بروند!
وقتی جنگ افروزان حرف از آشتی، یعنی می خواهند زمان بخرند و این موج بزرگ مردمی را مهار سازند!
اگر دیدید اصلاح طلبی امروز حرف از آشتی می زند، بدانید دارد به فرموده سخن می گوید و قلم می زند، نسخه سخنرانی را برادران سپاه در جیبش نهاده اند! می خواهند فردا را مصادره کنند، خیر این همان هاشمی است که بی بصیرتش خواندید، همان که ریشه فتنه اش خواندید، همان که خون به دلش کردید!
احمد خاتمی هم -که آنچه ناسزا بود در فیضیه قم و 9 دی نثار هاشمی کرده بود – به سیما می آید و مدح هاشمی می گوید! یعنی حاکمیت از حرکت مردم وحشت کرده و می داند، جنازه هاشمی مشروعیت او را زیر سئوال می برد!
فردا دنیا خواهد فهمید که مرده هاشمی 97 درصد رای دارد و زنده جناح حاکم 3 درصد!!!
ما با مشت های گره کرده و چشمان اشکبار از ستم ناصری، امیر کبیر را تشییع می کنیم!
باز هم می گویم، این تشییع جنازه نیست،
رفراندومی است با شکوه،
کسی در خانه نماند، باید همه خیابان ها پر شود!

مهدی خزعلی
20 دیماه 95

attach ?