چهارشنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یکشنبه نوزده دی در ساعت شش بعدازظهر ناگهان دستگاه نبض و نفس آقای رفسنجانی متوقف شد!

یکشنبه نوزده دی در ساعت شش بعدازظهر ناگهان دستگاه نبض و نفس آقای رفسنجانی متوقف شد!

در تمام طول روز آقای هاشمی – سردار سازندگی/ که  از او به “امیرکبیر دوران انقلاب” تعبیر میکردند/- سرحال و فعال بود.  غروب، تلویزیون فیلم “امیرکبیر”را پخش میکرد که ناگهان برروی این فیلم زیرنویس درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شد!! تصادفی عجیب بود؟! که همه را مبهوت و متحیر کرد!

گزارش نشست روز یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نشان میدهد که هیچگونه علامتی از قریب الوقوع بودن یک مرگ نابهنگام در جسم و جان هاشمی رفسنجانی قابل رصد نبود….

اکنون همه میپرسند چه شد که ساعت شش بعدازظهر ناگهان تنفس و ضربان قلب قفل شد و مرگ نابهنگام رخ داد؟

این بهت و حیرت و ناباوری در روز دوشنبه و درلحظه وداع رییس جمهور با پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی کاملا نمایان و آشکار بود.

رییس جمهور صبح امروز  دوشنبه با حضور در حسینه ی جماران با پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی وداع کرد.