شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک سال حبس، 20ضربه شلاق و رد مال برای سرقت 8 عدد نارنج در قوه صادق لاریجانی(سارق)!

یک سال حبس، 20ضربه شلاق و رد مال برای سرقت 8 عدد نارنج در قوه صادق لاریجانی(سارق)!

فقط در قوه قضائیه ای که ریاست آن را صادق لاریجانی (سارق) بر عهده دارد، شخص متاهل باسوادی را به اتهام سرقت هشت عدد  نارنج  به یک سال حبس، 20ضربه شلاق و رد مال محکوم میکنند!

در  روز دوازدهم شهریور 1394 قاضی فرهاد باقرزاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ساری شخص متاهل باسوادی را به اتهام سرقت هشت عدد  نارنج  به یک سال حبس، 20ضربه شلاق و رد مال محکوم کرد.

این نوع محکومیت فقط در دستگاه فاسد قضائیه ایران که ریاست آن را صادق لاریجانی (سارق ) بر عهده دارد امکان پذیر است !!

دستگاهی که ریاست آن تموال بیت المال را سالهاست در حسابهای شخصب واریز میکند و پاسخگوی هیچ نهادی هم نمی باشد.