یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هجوم انتحاری به دادگاهی در ناحیه ازمیر ترکیه به انفجاری بسیار مهیب با یک خودرو بمبگذاری منتهی شد

هجوم انتحاری به دادگاهی در ناحیه ازمیر ترکیه به انفجاری بسیار مهیب با یک خودرو بمبگذاری منتهی شد

در عملیات تروریستی در ترکیه،  سه تروریست برروی نیروهای ترکیه آتش گشودند. دونفر ازتروریستها درتبادل آتش از پا درآمده و نفرسوم به طور مسلحانه موفق به ترک محل شد.

در اثر انفجار در کنار دادگاه ازمیر حداقل ده نفر به شدت زخمی شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم است. این انفجار درمحل تردد قضات و دادیارها رخ داده است.