شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رضا ملک: امروز با آرش صادقی از زندان صحبت کردم، سپاهیان ظلمت مانع انتقال او به بیمارستان شدند

رضا ملک: امروز با آرش صادقی از زندان صحبت کردم، سپاهیان ظلمت مانع انتقال او به بیمارستان شدند

بنام خدا
امروز با آرش از زندان صحبت کردم! سپاهیان ظلمت مانع انتقال به بیمارستان !
سپاه در پی انتقام جویی ناجوان مردانه! انتشار فایل قدیمی زیر شکنجه دوالف!
خبر روزنامه های آرمان و ایران به نقل قول از دادستان کذب و دروغ شاخدار !؟
امروز عصر در دیداری که با گلرخ داشتم موفق به صحبت با آرش از زندان شدم.
آرش که به سختی سخن می گفت از عدم انتقالش به بیمارستان گفت !
رژیم دروغ گو ! دادستان دروغ گو ! روزی نامه ها دروغ گو ! رهبر دروغ گو !!!
شرح ماجرا ؛
امروز صبح چهارشنبه گلرخ به دادستانی می رود تا نسبت به تعیین تکلیف سپردن مابقی وثیقه از نماینده ی دادستان نامه ی توقیف جهت مرخصی بعد از بیمارستان آرش را اخذ کند . نماینده ی دادستان می گوید :
ما دیروز نامه ی انتقال آرش به بیمارستان را به زندان ارسال کرده ایم . گلرخ نیز اعتماد کرده ، تشکر می نماید و به منزل باز می گردد .
من برای دیدار به منزل ایشان رفتم . ساعت حدود ۶ بعد از ظهر بود که ناگهان آرش از زندان زنگ زد و گفت من هنوز حالم خراب است و خبری از انتقالم به بیمارستان نیست !
اینگونه است که همگان باید مطلع گردند در کشوری که خمینی اش بر خلاف قانون ، به یکباره تصمیم می گیرد سی و چهار هزار زندانی را به جوخه های اعدام بسپارد !
به یقین مریدانش هم اینگونه بر قوانین خود لجن می پاشند !
حال یا نماینده دادستان به روز نامه ها دروغ گفته و یا سپاهیان دزد و جانی توانسته اند دستور دادستان را به چاه بیندازند و قهوه ای اش کنند !؟
وانگهی یکباره همین سپاهیان خبیث ، از روی دریوزگی ، و استیصال ” همچون قماربازه ” فایل تصویری تاریخ گذشته ای از مصاحبه در شکنجه گاه دوالف که آرش را مجبور به دیکته ی اراجیف خود نموده اند را منتشر می کنند !
رژیم بداند ؛ آرش و گلرخ ما قهرمانند ! قهرمانان ملت ایران ! زین پس ، ملت ایران همانگونه که به ارزش فوق انسانی شیرین و فرهاد افتخار می کند ، به ارزش های والای این زوج بزرگ نیز مفتخر خواهد بود .

به یقین رژیم سراپا فاسد در سرازیری سقوط قرار دارد .
با احترام — رضا ملک