شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آیا سازمان امنیت سپاه پاسدار، در صدد کشتن یا ناقص کردن آرش صادقی است؟

آیا سازمان امنیت سپاه پاسدار، در صدد کشتن یا ناقص کردن آرش صادقی است؟

اخرین خبر از ارش چیست؟
اگر ارش امروز ازاد نشده یا به بیمارستان اعزام نگردد به این معنا است که نیروی تصمیم گیر بالاتر از قوه ی قضاییه یعنی سازمان امنیت سپاه پاسدار، می خواهد آرش بمیرد یا به کلی ناقص شود.
اگر دادستانی قرار وثیقه تعیین کرده است و این خبر را که وکیل ارش اعلام کرده، صحیح باشد ،این چه قدرتی است که به خود اجازه می دهد،از ازادی ارش که در استانه ی مرگ است،پیشگیری کند؟جز نیروی امنیتی سپاه پاسدار؟

پیام دانشجو