شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » آرش صادقی به مرخصی درمانی می رود

آرش صادقی به مرخصی درمانی می رود

پس از ایستادگی جوانمردانه آرش صادقی و جهانی شدن خبر اعتصاب غذای او به همت رسانه های مستقل ساعت 24-اعلام کرد که یکی از مقامهای دادستانی به خانواده آرش صادقی و همسرش اطلاع داده است که فردا صبح یکشنبه 12 دی ماه به محل زندان مراجعه و با دادن قرار وثیقه شرایط مرخصی صادقی و همسرش را فراهم کنند

ساعت 24-یکی از مقامهای دادستانی به خانواده آرش صادقی و همسرش اطلاع داده است که فردا صبح یکشنبه 12 دی ماه به محل زندان مراجعه و با دادن قرار وثیقه شرایط مرخصی صادقی و همسرش را فراهم کنند.

امیر رییسیان وکیل آرش صادقی به ساعت 24 گفت:بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده است آرش صادقی به مرخصی در مانی می رود و همسرش  گلرخ ایرانی به مرخصی خواهد رفت.

آرش صادق در مقابل این اقدام اعتصاب غذایش را که چندین هفته است ادامه دارد می شکند.

در روزهای گذشته برخی از افراد درخواست کرده اند که نسبت به تجدید نظر در برابر آرش صادقی اقدام شود تا او با شکستن اعتصاب غذا شرایط را مساعد کند.