سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نغمه مخالفت با منشورحقوق شهروندی از بوق محمدیزدی – اخراجی مردم از مجلس خبرگان!!

نغمه مخالفت با منشورحقوق شهروندی از بوق محمدیزدی – اخراجی مردم از مجلس خبرگان!!

چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است.