دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سیمین عیوض زاده: در اینجا نمی توان دادخواهی کرد،به فرزندانمان ظلم شده و ما باید از آنها حمایت کنیم

سیمین عیوض زاده: در اینجا نمی توان دادخواهی کرد،به فرزندانمان ظلم شده و ما باید از آنها حمایت کنیم

سیمین عیوض زاده در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با اشاره به بازداشت فرزندش امید علی شناس گفت، امید یک فعال حقوق بشر است و این فعالیتها در حد دیدار از مادران کشته شدگان ۸۸ و شرکت در مراسم آنها بوده و اینها جرمهایی است که در دادنامه امید آمده که البته باید گفت که امید هیچ کدام از این فعالیتها را تکذیب نکرده ولی به این که این موارد در شمول مصادیق مجرمانه است اعتراض دارد.

سیمین عیوض زاده گفت، بعد از ۱۷ ماه که امید در بازداشت غیر قانونی بود و آزاد شد ما امیدوار بودیم که درمرحله دادگاه تجدید نظر یک قاضی در این مملکت پیدا شود و این اشتباهت شدیدی که در پرونده امید اعمال شده بود مانند اتهامات اجتماع، تبانی و توهین به رهبری را حذف کنند، ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد و حتی به قوانین جمهوری اسلامی عمل نکردند، و این اتفاق در حین بازداشت امید تکرار شد و بدون دادن مهلت ۵ روزه و کاملا غیرقانونی امید را بازداشت و به اوین منتقل کردند.

سیمین عیوض زاده گفت، ما حق یک مرحله دیگر اعتراض را داریم و از این حق قانونی خود نیز استفاده خواهیم کرد. سیمین عیوض زاده در ادامه گفت، باید پرسید که هدف سیستم از این گونه برخورد با جوانان و تبدیل کردن انها به شخصیتهای سیاسی چیست؟ نمی دانم چه اصراری بر این است که کوچکترین اعتراضی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی مطرح کنند، من به حکم امید اعتراض دارم و حق این را دارم که دادخواهی کنم.

سیمین عیوض زاده در پایان گفت، در این مدت متوجه شدم که در این مملکت جایی نیست که به اعتراضات، دادخواهی و خواستهای قانونی ما رسیدگی شود، به فرزندان ما ظلم شده و ما باید از فرزندانمان حمایت کنیم و مادران دیگر نیز همین کار را میکنند تا روزی که ایران به کشوری تبدیل شود که انسانها دارای ارزش و حقوق شوند و حکومت هم به مردم احترام بگذارد.