پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد ملکی؛ گروههای دیگر نیز مانند شاگردان آقای طاهری حرکت کوچ به زندانها را آغاز کنند

دکتر محمد ملکی؛ گروههای دیگر نیز مانند شاگردان آقای طاهری حرکت کوچ به زندانها را آغاز کنند

دکتر محمد ملکی در مصاحبه هفتگی خود با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به حکم ۲۱ سال حبس و خلع لباس روحانیت برای حجت الاسلام شیخ احمد منتظری گفت، حکمی که به آقای منتظری داده اند جنبه ترساندن دارد و این حاکمیت مانند کسی است که در حال غرق شدن است که به هر چیزی دست میزند، به نظر من این نظام به آخر خط رسیده است و آبرویی برایش نمانده است.
دکتر محمد ملکی با اشاره به اظهارات رهبر نظام در ارتباط با نخست وزیر انگلستان گفت، واقعا چگونه رهبر مردم میتواند با چنین کلماتی از نخست وزیر کشور دیگری یاد کند، این با کدام اخلاق، انسانیت و منطق سازگار است؟! متاسفانه ایشان نمی دانند که با بکار بردن چنین ادبیاتی از شخصیت و ارزش خود میکاهد.
دکتر محمد ملکی با پرداختن به کمپین «یا مرگ یا ازادی» شاگردان محمد علی طاهری و کوچ بیش از ۴۰ تن از آنها به زندان اوین گفت، این حرکت بسیار زیبا و پسندایده ای است، ولی من با اعتصاب غذای خشک این بچه ها موافق نیستم چرا که اعتصاب خشک سریعا انسان را از پا در می آوردای، این بچه ها اسوه های جامعه هستند، به کاری که می کنند ایمان دارند و باید حالا حالا ها باشند.
دکتر محمد ملکی گفت این حرکت کوچ به زندان شاگردان آقای طاهری حرکت بسیار پسندیده ای است که گروههای دیگرنیز مانند کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و … باید به این حرکت بپیوندند و به مد روز تبدیلش کنند.

دکتر محمد ملکی گفت وقتی گروههای مختلف به هم بپیوندند و به جای تجمعهای پراکنده با یکدیگر اقدام به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز یکپارچه کنندد مردم هم به آنها خواهند پیوست و این تنها راه نجات است، یعنی قرار گرفتن حاکمیت در برابر قدرت و اتحاد مردم، و حاکمیت هم دیگر مانند دهه ۶۰ نمی تواند به جنایات و کشتارهای آنچنانی دست بزند، رسانه ها همه جا هستند و اجازه چنین کاری را به حکومتها نمی دهند
دکتر محمد ملکی با پرداختن به جنایات سپاه قدس و روسیه در حلب گفت، واقعا جای تاسف است که دنیا تا این اندازه تهی از اخلاق و شرافت و انسانیت شده است، هر روز شاهد تصاویر کودکان قتل عام شده در حلب هستیم آنوقت ایتها میگویند که با تروریستها میجنگیم!!

دکتر محمد ملکی گفت روسیه و سپاه قدس مردم بی دفاع سوریه را قتل عام میکنند آنگاه با افتخار میگویند که پیروز شده ایم و جشن میگیرند و در خیابانها شیرینی پخش میکنند، و قاسم سلیمانی هم به حلب میرود و در میان جنازه ها و خرابه های سوخته شده قدم میزند.
دکتر محمد ملکی در پایان خطاب به نظام حاکم گفت، کمی شرف و انسانیت داشته باشید، همه این جنایتها را را با نام دین انجام میدهید و بزرگترین ضربه را به دین شماها زدید، خواستید اسلام راگسترش دهید ولی اسلام را در کشور خودتان هم به روزگار سیاه نشانده اید.
دکتر محمد ملکی: گروههای دیگر نیز مانند شاگردان آقای طاهری حرکت کوچ به زندانها را آغاز کنند