یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با «دُرّ تی وی»؛ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با «دُرّ تی وی»؛ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

دکتر محمد سیف زاده در گفتگوی اختصاصی هفتگی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به موضوع «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات» گفت، بعد از ختم تحقیقات بازپرس باید از متهم و وکیلش بپرسد که آخرین دفاعیات خود را ارائه دهند و اگر مورد جدیدی مبتنی بر بیگناهی متهم وجود داشت بازپرس مکلف است که آن را مورد توجه و بررسی قرار دهد

دکتر محمد سیف زاده گفت، اگر بازپرس به این نتیجه رسید که دلایل بر جرم بودن عمل انتسابی و یا ادله کافی است قرار جلب دادرسی را صادر میکند، ولی اگر عمل جرم نباشد و یا دلایل کافی وجود نداشته باشد قرار منع پیگرد صادر میکند و این قرار را برای دادستان ارسال میکند، و دادستان مکلف است ظرف ۳ روز اظهار نظر کند، و اگر در این مرحله یا مرحله جلوتر جرم از جمله جرائم قابل گذشتی است که با شکایت شاکی خصوصی اغاز میشود در صورت این که شاکی خصوصی رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود

دکتر محمد سیف زاده گفت، در آن ۳ روز دادستان میتواند نقص بگیرد و در این صورت بازپرس باید تحقیقات را کامل کند و آن گاه برای دادستان ارسال کند و هر قراری که باز پرس از جمله قرار منع پیگرد، قرارموقوفی تعقیب و یا قرار مجرمیت صادر کند باید این قرار به نظر دادستان برسد و در صورتی که دادستان با آن موافق نباشد دلایل خود را برای بازپرس بیان میکند و اگر بازپرس بر نظر خود ایستادگی کرد پرونده به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه نظر خواهد داد.

دکتر محمد سیف زاده گفت، هر قراری که صادر شود باید به متهم و وکیل او ابلاغ گردد و همه این قرار ها ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است و اعتراض در دادگاههای بالاتر رسیدگی خواهد شد

دکتر محمد سیف زاده گفت، اگردر مورد نوع جرم یا مصادیق آن میان دادستان و بازپرس اختلاف باشد حل اختلاف با «دادگاه کیفری دو» است، و دادگاه باید سریع و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند و مشخص نماید که نظر دادستان درست است یا بازپرس

دکتر محمد سیف زاده در ادامه گفت، هنگامی که بعد از تمام این مراحل قرار مجرمیت صادر شد و دادستان هم با آن موافقت کرد آنگاه باید از سوی دادستان کیفرخواست صادر شود که طبق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی باید موارد زیر در کیفر خواست قید شود
۱ء مشخصات متهم ( نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، شغل، آدرس، شماره ملی و شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل)، ۲ء آزاد یا تحت قرار تامین بودن یا نظارت قضایی بودن متهم و یا قرار بازداشت، ۳ء نوع اتهام تاریخ و محل وقوع جرم، ۴ء ادله انتساب اتهام، ۵ء مستندات قانونی، ۶ء خلاصه پرونده شخصیت و وضعیت روانی متهم

دکتر محمد سیف زاده در پایان گفت، اگر کیفر خواست سهو قلم یا اشتباه بیّن داشته باشد باید پیش از ارسال به داد گاه تصحیح شود و هنگامی که کیفر خواست با شرایط بالا تنظیم شد آن گاه به دادگاههای صالحه که همان «دادگاههای کیفری یک یا دو» میباشند ارسال میگردد و باید توجه داشت که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت ذاتاً فاقد صلاحیت قانونی می باشند