یکشنبه , ۲ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » روز گذشته، 28 آذر ماه، محمدعلی طاهری برای سومین بار بیهوش شده است.

روز گذشته، 28 آذر ماه، محمدعلی طاهری برای سومین بار بیهوش شده است.

شنیده ها از زندان اوین حاکی از آن است که روز گذشته، 28 آذر ماه، محمدعلی طاهری برای سومین بار در نتیجه ضعف ناشی از اعتصاب غذا بیهوش شده است.

«روز گذشته آقای طاهری حالشان بد شد و حوالی عصر بیهوش شدند.»

این منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه از تزریق سرم به محمدعلی طاهری خبر داد: «پس از بی هوش شدن آقای طاهری ایشان را به بهداری زندان اوین بردند و با تزریق سرم و ویتامین به هوش آمدند.»

این منبع آگاه همچنین تاکید کرد: « آقای طاهری همچنان در شرایط ضعف شدید هستند و با تزریق سرم اعتصاب خشک شکسته شده و الان در اعتصاب تر هستند.»