سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پاسخ محمد علی طاهری در برابر عافیت طلبان فقط یک کلمه است یا مرگ یا آزادی

پاسخ محمد علی طاهری در برابر عافیت طلبان فقط یک کلمه است یا مرگ یا آزادی

پاسخ محمد علی طاهری در مقابل خواسته های مکرر ناصحان عافیت طلب که ایشان را به متوقف کردن اعتصاب غذا فرا می خوانند فقط یک کلمه است یا مرگ یا آزادی.

از جانب دیگر عموم حامیان و هواداران آقای طاهری در دسته های فزاینده با تکرار شعار «یا مرگ یا آزادی» در جهت همدلی و همراهی با ندای حق طلبانه و آزادی خواهانه و ستم ستیزانه «محمد علی طاهری» از سراسر ایران گروه گروه در صفوف به هم فشرده راهی زندان اوین هستند.

همزمان و همصدا با این حرکت وسیع و گسترده در داخال ایران هواداران و حامیان آقای طاهری در چهار گوشه جهان پرچم همدلی و همراهی را برافراشته اند