جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » وحشت قرارگاه ثارالله از موضوع طرح شکایت برعلیه نیروهای تحت امرش توسط محمدعلی طاهری و هوادارانش

وحشت قرارگاه ثارالله از موضوع طرح شکایت برعلیه نیروهای تحت امرش توسط محمدعلی طاهری و هوادارانش

ترس فزاینده قرارگاه ثارالله از شکایت قانونی برعلیه اقدامات قانون شکنانه اش.

 

سایت تکفیری فتنه انگیز موسوم به فرقه نیوز از ارگانهای خبرپراکنی ورشکسته قرارگاه ثارالله با درج خبری به اظهارعجز پرداخته که چرا آقای دکترمحمدعلی طاهری علیه “فاطمه میرزائیان” – یکی از مزدوران پیشانی سیاه و آبروباخته قرارگاه ثارالله- بطورقانونی شکایت کرده است.

سایت تکفیری فرقه نیوز ارگان خبرپراکنی قرارگاه ثارالله  در مقاله ای با عنوان “آخرین حربه طاهری، شکایت از منتقدین فعال عرفان حلقه”، مینویسد:

محمدعلی طاهری رهبر فرقه انحرافی حلقه، برای اثبات بی گناهی خود از منتقد فعال حلقه،خانم فاطمه میرزاییان شکایت کرد.
به گزارش فرقه نیوز؛محمدعلی طاهری رهبر فرقه انحرافی حلقه، برای اثبات بی گناهی خود از منتقد فعال حلقه،خانم فاطمه میرزاییان شکایت کرد.
در حالی که در روزهای اخیر،طرفداران حلقه با شعار « اندیشیدن جرم نیست» دست به تجمعات و تحرکات بر ضد نظام و قوه قضاییه میزنند، طاهری در تناقض آشکار در گفتار و عمل،از منتقدین شکایت می کند.
 اگر در نگاه طاهری و طرفدارانش اندیشیدن جرم نیست،چرا باید از خانم میرزاییان که تنها جرمش در پرونده نقد حلقه و حمایت از آسیب دیدگان است،شکایت کند؟
باید از طاهری پرسید کدام اندیشه جرم نیست؟
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
مطلب فوق نیاز به طرح پاسخ ندارد. گویای وحشت زیاد قراگاه ثارالله از عکس العملهای قانونی آقای محمدعلی طاهری و حامیان ایشان از راه های مسالمت آمیز و حقوقی برعلیه اقدامات فراقانونی و قانون شکنانه عناصر سرکش قرارگاه ثارالله و دم و دنبالچه های نفوذی سعیدامامی به صفوف نیروهای امنیتی – اطلاعاتی است!