سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عجز و ناتوانی ارگانهای سرکوب در برابر اراده پولادین شاگردان محمد علی طاهری

عجز و ناتوانی ارگانهای سرکوب در برابر اراده پولادین شاگردان محمد علی طاهری

عدم تحویل چهار تن از شاگردان استاد محمد علی طاهری که در قالب “کمپین یا مرگ یا آزادی” به زندان اوین کوچ کرده بودند توسط مسئولین قضایی زندان اوین

در پی مراجعه چهار تن از شاگردان آقای طاهری به زندان اوین در روز گذشته مسئولین قضایی زندان اوین حاضر به قبول ایشان نشدند

گزارش ها حاکی است ماموران امنیتی بعد از ضبط بنرهای در دست شاگردان آقای طاهری بلافاصله ایشان را به دادسرای اوین و نزد قاضی کشیک منتقل کردند ولی قاضی کشیک به بهانه های مختلف از جمله تعطیلی مسئولین زندان ها ،از تحویل ایشان خودداری نموده و پس ازساعتها اصرار و استقامت این چهار تن ، ماموران امنیتی اقدام به متفرق کردن ایشان نمودند

چهار تن از شاگردان آقای طاهری اعلام داشتند تا رسیدن به خواسته بر حقشان از پای نخواهند نشست و در اولین قرار کوچ بعدی بازهم به زندان اوین مراجعه خواهند کرد.