یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرحله دوم کوچ شاگردان محمد علی طاهری به سمت اوین آغاز شد

مرحله دوم کوچ شاگردان محمد علی طاهری به سمت اوین آغاز شد

جمعی دیگر از شاگردان آقای طاهری که در کمپین «یا مرگ یا آزادی» ثبت نام کرده بودند ،رهسپار زندان اوین شدند.

تعداد ی از شاگردان آقای طاهری که تعداد آنان تا بدین لحظه ده نفر بیان شده است در حالی به سمت اوین رفته اند که ۳۳ تن از هم اندیشانشان در روز های گذشته به اوین رفته و خود را تحویل مقامات قضایی داده بودند و همگی در زندان های فشافویه و قرچک دست به اعتصاب غذا زدند .

در ابتدا مسئولان زندان اوین از تحویل شاگردان آقای طاهری امتناع می کردند ولی شاگردان آقای طاهری استوار اعلام کرده اند ما در همین مکان تحصن می کنیم

با مشاهده این صحنه ماموران امنیتی از ترس پیوستن دیگر حامیان آقای طاهری تا بدین لحظه آقایان را بازداشت و با یک دستگاه ون به مکان نامعلومی انتقال دادند

پیرو این حرکت خانم ها مصمم خواستار بازداشت خود و انتقال نزد دیگر هم اندیشان شان هستند