شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آغاز اعتصاب غذای شاگردان آقای طاهری در زندان

آغاز اعتصاب غذای شاگردان آقای طاهری در زندان

گزارش ها حاکیست شاگردان استاد محمد علی طاهری که امروز به زندان اوین مراجعه کرده و خود را تحویل مقامات قضایی دادند و به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند همراه با محمد علی طاهری وارد اعتصاب غذای خشک نامحدود شده اند

شاگردان آقای طاهری اعلام داشتند زین پس همراه با استاد طاهری دست به اعتصاب غذا زده و تا آزادی ایشان از پای نخواهیم نشست.