پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بازداشت شدگان کوچ اولین گروه از شاگردان محمدعلی طاهری به زندان اوین به زندانهای شهر ری و فشافویه منتقل شدند

بازداشت شدگان کوچ اولین گروه از شاگردان محمدعلی طاهری به زندان اوین به زندانهای شهر ری و فشافویه منتقل شدند

بازداشت شدگان کوچ اولین گروه از شاگردان محمدعلی طاهری به زندان اوین، خانمها به زندانهای زنان شهر ری (قرچک ورامین) و آقایان به زندان بزرگ تهران(فشافویه) منتقل شدند

در این میان از سرنوشت یکی از بازداشت شدگان به نام علی ابراهیمی اطلاعی در دست نیست .