دوشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » به علت ناتوانی بسیج در سرکوب قیام دانشجویان در ۱۶ آذر محمد رضا نقدی از ریاست بسیج کنار گذاشته شد

به علت ناتوانی بسیج در سرکوب قیام دانشجویان در ۱۶ آذر محمد رضا نقدی از ریاست بسیج کنار گذاشته شد

فقط یک روز بعد از قیام سراسری دانشجویان دانشگاههای ایران «محمد رضا نقدی» از ریاست سازمان بسیج به معاونت فرهنگی سپاه سقوط کرد.
علت صدور فرمان عزل نقدی و تنزل مقام او توسط شخص رهبر نظام بی عرضگی و ناتوانی سازمان بسیج در مهار قیام سراسری دانشجویان در ۱۶ آذر بود.