دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هشدار!!! سروش، سلام، بیسفون و نسیم اپهای مراکز امنیتی می باشند

هشدار!!! سروش، سلام، بیسفون و نسیم اپهای مراکز امنیتی می باشند

هشدار! تبلیغات برای پیوستن به سروش، سلام، بیسفون و نسیم/ این اپ‌ها توسط مراکز امنیتی طراحی و اطلاعات خصوصی شما را علیه شما بهره‌برداری می‌کنند

پس از اطلاع رسانی و افشاگریهای عظیمی که توسط کاربران شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام در ماههای گذشته صورت گرفت، سیستمهای امنیتی که متوجه شدند این موج را  نمیتوان متوقف کرد بر آن شدند تا انتقال اطلاعات  در شبکه های اجتماعی را کنترل کنند و به همین دلیل هم اپهای سروش، سلام، بیسفون و نسیم را راه اندازی کردند .

لذا  توجه همه هموطنان عزیز را به این مهم جلب میکنیم.که این اپ‌ها توسط مراکز امنیتی طراحی و اطلاعات خصوصی شما را علیه شما بهره‌برداری می‌کنند