پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نظامی که صادقش، سارق و کاذب است و وزیر دادگستری اش سر دسته آدمکشان و رئیس قاریانش فردی لواط کار، چه انتظار از مفسدان « نجات از حلقه»!؟!

نظامی که صادقش، سارق و کاذب است و وزیر دادگستری اش سر دسته آدمکشان و رئیس قاریانش فردی لواط کار، چه انتظار از مفسدان « نجات از حلقه»!؟!

نظامی که صادقش، سارق و کاذب است و وزیر دادگستری اش سر دسته آدمکشان و رئیس قاریانش فردی لواط کار و کل خط نظام تبلیغی آن مبتنی بر«چاه دپرستی» و امام زاده سیار گردانی است، از مشتی لمپن بی سواد و فرومایه که جنینشان در جحیم تعلیق شده و مهر «خمینی ستیزی» و «خمینی زدایی» بر ناصیه دارند انتظار اخلاق و ادب داشتن مانند توقع چپاول نکردن بیت المال و حق الناس توسط عوامل نفوذی پیرو خط «سعید امامی» بر «صدر تا ذیل» دستگاههای اجرایی کشور است.

دیگر چه انتظاری میتوان از یک مشت عبا به دوش و عمامه به سر  فاسد«انجمن نجات از حلقه» داشت که با آویختن پرچم روسیه بر سر در خانه ها و مساجدشان به غارت بیت المال مشغولند و به فرموده آیت الله سید روح الله خمینی بوی تعفنشان باعث عذاب جهنمیان است.