چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعضاء فاسد انجمن ضد قرآنی «نجات از حلقه» که به غارت بیت المال مشغولند، حال آنقدر گستاخ شده اند که دم از سنت معصومین هم میزنند!!!

اعضاء فاسد انجمن ضد قرآنی «نجات از حلقه» که به غارت بیت المال مشغولند، حال آنقدر گستاخ شده اند که دم از سنت معصومین هم میزنند!!!

از کی تا به حال سر دژخیمان و راهزنان بیت المال و مفسدان تکفیری این جثارت را پیدا کرده اند که با این همه فساد که کوس رسواییش از بام فلک به زیر افتاده یادآور سنت معصومین گردند!!!

اعضاء خیانتکار نجات از حلقه که به شبکه ای از جاسوسان منحوس وابسته اند و افتخارشان آویختن پرچم روس بر فراز مسجد و منبر است، در راه خمینی ستیزی و خمینی زدایی به اخبار و روایات سراسر کذب و مجعولی چون روایت زیر چنگ می زنند.

%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4

اگر این قبیل روایات حقیقت داشت ،هرگز آیت الله خمینی امان نامه جامع و کامل در حمایت از رئیس الفقرا آقای سلطان حسین تابنده گنابادی و عموم پیروان ایشان در چهار گوشه ایران صادر نمیکرد و هر گونه حرمت شکنی نسبت به طریقه فقر ،تصوف، عرفان اسلامی و مکتب درویشی نعمت اللهی گنابادی را حرام شرعی و جرم قانونی و مستوجب مجازات به شمار نمی آورد.

درافتادن با دراویش و عرفان اسلامی چیزی نیست جز دستور دادن به خمینی زدایی!

khomeni-amyoniti-1360-n-y
بنا به فرمان فوق آیت الله خمینی دیدگاه خود را در ارتباط با صوفیه، دراویش، اهل طریقت و فقر و عرفان به صراحت بیان کرده است.
حال نظرات صریح ایشان را در مورد روحانیت فاسد در فایل تصویری زیر مشاهده کنید و در منشور روحانیت از نظر بگذرانید.