دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد سیف زاده: بررسی «تحقیقات مقدماتی» و حقوق متهم در این مرحله

دکتر محمد سیف زاده: بررسی «تحقیقات مقدماتی» و حقوق متهم در این مرحله

دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی« دُرتی وی» با پرداختن به موضوع «تحقیقات مقدماتی» گفت، بعد از بازداشت متهم باید در کمتر از یک ساعت بازداشت و مکان نگاهداری او به خانواده اش اطلاع داده شود و طبق ماده ۱۹۰ متهم میتواند یک وکیل دادگستری با خود داشته باشد و باید توجه داشت که تحقیق کننده بازپرس پرونده است و ضابطین قضایی حق تحقیق از متهم را ندارند.

دکتر محمد سیف زاده گفت، اگر به متهم تفهیم نکنند که حق استفاده از وکیل را دارد یا وکیل را از او سلب کنند، مجازات انتظامی درجه ۸ و ۳ برای قاضی در نظر گرفته شده است.

دکتر محمد سیف زاده گفت، بازپرس به هیچ وجه حق طرح پرسشهای تلقینی یا پرسشهایی که همراه با اغفال، اکره و یا اجبارباشند راندارد، چرا که مخالف قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی است.

دکتر محمد سیف زاده در ادامه گفت، یکی از مواردی که در قانون آمده ولی متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده، این است که متهم میتواند سکوت کند و بازپرس هیچ گونه تکلیفی برای گرفتن پاسخ و متهم نیز هیچ گونه وظیفه ای به پاسخ دادن ندارد.

دکتر محمد سیف زاده گفت، با تعقیب یک متهم زندگی آن دچار اختلال میشود بنابراین مددکارهای اجتماعی که زیر نظر دادستان کار میکنند باید متوجه خانواده های متهمین باشند که خدای ناکرده خانواده با نبودن سرپرست خانواده دچار مشکلات مادی و جرائم و … نشوند.