پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خشونت و دستگیری در مراسم یادبود پوینده و مختاری

خشونت و دستگیری در مراسم یادبود پوینده و مختاری

نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده جلوگیری کردند. مزدک زرافشان فرزند ناصر زرافشان را با ضرب و شتم و خود آقای زرافشان و بکتاش آبتین را نیز با گفتار و رفتاری وقیحانه کشان کشان با خود بردند.

هجده سال است که مراسم بزرگداشت جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ماه آذر برگزار می‌شود. و گرچه در تمام این سال‌ها هر دولتی که برسر کار آمد نگذاشت چنانکه باید و شاید این مراسم برگزار شود: مزاحمت و تهدید و گاه دستگیری در کار بود اما آنچه امروز (جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵) اتفاق افتاد نمایش مطلق سبعیت و خشونت بود.

ماموران امنیتی و انتظامی جدا از آنکه نگذاشتند مراسمی حتی در حد همان نیم ساعت و یکساعت پیشین انجام شود از ورود بسیاری از اعضای کانون و چوانان به گورستان جلوگیری کردند و در تاراندن نهایی جمعیتی که در پس این ممانعت در گوشه ای از خیابان گرد آمده بود با خشونتی بسیار رفتار کردند.

گوشی فاطمه سرحدی‌زاده زنی هفتادوپنج ساله را چند مامور جوان قوی هیکل در زورآزمایی و کشاکش و توهین سرانجام «فتح» کردند. مزدک زرافشان فرزند ناصر زرافشان را با ضرب و شتم شدید داخل ماشین امنیتی‌ها انداختند و بکتاش آبتین را در محاصره چند نفره درآوردند و زدند و بردند و نیز ناصر زرافشان را که نسبت به این رفتار و دستگیری فرزندش زبان به اعتراض گشود با گفتار و رفتاری وقیحانه کشان کشان با خود بردند.

محمد مهدی‌پور شاعر جوان را نیز بازداشت کردند و هر دم رو به جمعیت نهیب می‌زدند و تهدید می‌کردند. البته آنها توانستند با نیروی فراوان و خشونتی تام جلوی مراسم را بگیرند. با این نتیجه افتخار دیگری نصیب نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شد.

این برخوردها ادامه همان قتل‌های زنجیره‌ای است، دفاع از آن جنایت است. اگر رفتار آنها تغییر نکرده است اما یک چیز در این میان فرق کرده است: این دوره، دوره‌ی دیگری است و از تراژدی دیروز کمدی می‌سازد!

***

جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان ایران

در هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده و بازداشت سبعانه‌ی چندتن از اعضای کانون

در پی دعوت کانون نویسندگان ایران از مردم آزاده و دادخواه به مراسم هجدهمین سالگرد قتل تبهکارانه‌ی جعفر پوینده و محمد مختاری در امامزاده طاهرِ کرج، روز جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۳ بعداز ظهر شمار زیادی از مردم و اعضای کانون در این محل حضور یافتند. اما نیروهای امنیتی و انتظامی مانع ورود شرکت کنندگان به محوطه‌ی گورستان شدند و با توحش و سبعیتی بی‌سابقه از برگزاری مراسم جلوگیری کردند.

سرکوبگران، هم در مقابل درِ گورستان و هم در بیرونِ آن، جمعیتِ گردآمده برای مراسم را با تهدید و زور و قلدری و خشونتِ تمام پراکنده کردند و چند تن از اعضای کانون از جمله ناصر زرافشان، بکتاش آبتین، محمد مهدی پور و نیز مزدک زرافشان (فرزند ناصر) را با فحاشی و ضرب و شتم بازداشت کردند و با خود بردند، و همچون راهزنان بر دستان عضو دیگرِ کانون، فاطمه سرحدی زاده، چنگ انداختند و گوشی تلفن او را ربودند.

کانون نویسندگان ایران، ضمن محکوم کردن جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد قتل ننگین جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، و نیز اعتراض به ضرب و شتم و بازداشت وحشیانه‌ی اعضای خود، اعلام می‌کند این گونه ممانعت‌ها و بازداشت‌ها کمترین خللی در عزم راسخ این تشکل نویسندگان آزادی‌خواه برای پرتوافکندن بر زوایای پنهان قتل‌های سیاسیِ زنجیره ای وارد نمی‌کند و ما، چنان که بارها به صراحت اعلام کرده ایم، سرِ سوزنی از خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان این قتل ها واپس نخواهیم نشست.

کانون نویسندگان ایران
۱۲ آذر ۱۳۹۵