پنجشنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آن جلب شبانه صد شرف داشت به تمکین بر احضار غیر قانونی! /به قلم مهدی خزعلی

آن جلب شبانه صد شرف داشت به تمکین بر احضار غیر قانونی! /به قلم مهدی خزعلی

از دکتر محمود صادقی به خاطر سئوال ارزشمندش از رییس قوه قضاییه سپاسگزاریم و از ایستادگی شب جلب هم ممنونیم!
اما انتظار نداشته باشید چون مدرس جان خود را تقدیم نماید و یا چون خزعلی با جان خویش نه بار بازی کند و 314 روز اعتصاب غذا نماید و حتی انتظار نداشته باشیم مطهری دومی شود، چون مصونیت و جایگاه مطهری را ندارد!
مطهری، بهشتی، منتظری و خزعلی به واسطه جایگاه پدرانشان باید به جای دیگران هم حرف بزنند ، به جای دانشجویی که اگر حرف بزند، می رودجایی که عرب نی انداخت! جای همه کسانی که پناهی ندارند و مادرانشان از قبر فرزندشان نیز بی خبرند! جای همه مردم باید این عزیزان سخن بگویند.
درست است که صادقی آن شب ترسیده بود، خانواده اش مضطرب بودند و نزدیکانش آمدند و در برابر مردمی که تمام خطرات را به جان خریده بودند و در سرما سپر انسانی درست کرده بودند، مدح رییس قوه ،دادستان ،سپاه و بسیج را گفتند! درست است که آبی هم دست مردم ندادند، درست است که ما که رفتیم داخل و تا آپارتمان دکتر صادقی هم رفتیم، حاضر به ملاقات نشد و برادرش آمد و گفت:” دکتر از حاشیه ها می پرهیزد و این ملاقات می تواند برایش حاشیه ساز شود!”
درست است که فردایش به حکم احضار غیر قانونی تمکین کرد و رفت به دادسرا که اگر من و مطهری بودیم هرگز تن به حکم احضار غیر قانونی نمی دادیم و می گذاشتیم که بیایند و بازداشت کنند، آن جلب شبانه صد شرف داشت به تمکین بر احضار غیر قانونی! ای کاش می گذاشت تا حکم جلب غیرقانونی خارج از اراده اش انجام شود و با اراده خویش خلاف قانون را تمکین نمی کرد!
اما عزیزان؛ صادقی باید آرام آرام بیاموزد ایستادگی را!
از او بیش از توانش انتظار نداشته باشید!
باز هم از نطق او سپاسگزاریم و می خواهیم که نترسد و استوار بماند، یک ملت پشت اوست و اربابان زر و زور و تزویر با قوای سه گانه شان در برابر اراده ملت هیچ اند.
مهدی خزعلی
دبیرکل جبهه آزادی
دهم آذر نود و پنج