چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » فاطمه هاشمی: چرا هرگاه کار به دستگاه قضا و راس آن می کشد، فرشته عدالت ناگاه چشم می‌گشاید؟!

فاطمه هاشمی: چرا هرگاه کار به دستگاه قضا و راس آن می کشد، فرشته عدالت ناگاه چشم می‌گشاید؟!

فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت چگونه است که هرگاه کار به  دستگاه قضا و راس آن می کشد، فرشته عدالت ناگاه چشم می‌گشاید؟

منبع : کارگزاران جوان