پنجشنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی: به تاسی از امام حسین هجرت کردم زیرا دستور حذفم صادرشده بود ! به قلم رضا ملک

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی: به تاسی از امام حسین هجرت کردم زیرا دستور حذفم صادرشده بود ! به قلم رضا ملک

!قای شارلاتان چه کسانی را می خواهی بازی دهی !?
خامنه ای : متضرعانه از خداوند …. ?!
برای اردبیلی که نقشه ی قتلش را ریخته بود ! تقاضای الّو درجات کرده است ?!
ها … ها … ها … واقعا چه وقیحانه ?!
اردبیلی : به تاسی از امام حسین هجرت کردم زیرا دستور حذفم صادرشده بود !
تسلیت گستاخانه ی خامنه ای !!
!قای خامنه ای این چه نوع شارلاتانیسمی است !
آیا فراموش کرده ای که به اتفاق فلانی … ! قرار بود اردبیلی را حذف فیزیکی کنی !?

بنام خدا
آری اندکی بعد از مرگ خمینی ، خامنه ای و ولی نعمتش طی یک توطعه ی مشترک بر آن شدند تا بلافاصله پس از “داستان مضحک انتخاب رهبر ” آقای اردبیلی را از میان بر دارند! زیرا که وی بااین سناریوی رهبری بشدت مخالف بود.
آنها این ماموریت را به دو طریق طراحی کرده بودند !
اول با دخالت در داروهایش و دوم توسط تیم عملیاتی با پوشش تیم عملیاتی مثلا منافقیم !
که پیش از اجرا توسط فردی از اعضا همان تیم عملیاتی ! موضوع به اطلاع آقای اردبیلی می رسد !

آقای اردبیلی نیز بطور ضرب العجل به قم هجرت می کند و لقای مسند حکومت را بر بقای آن می بخشد !
هر چند او تا آن زمان در راس جنایتکار ترین قوه قرار داشت و کم نگذاشته بود !

موضوعی جالب —
در سال هشتاد و هفت دونفر معمم و مکّلا بدیدار آقای اردبیلی در قم می روند .
” البته آن معمم هم اینک به خارج از کشور کوچ کرده است ! ”
آقای موسوی اردبیلی به ایشان می گوید : چرا فلان مقاله را منتشر کردی !?
” اشاره ی ایشان به مقاله ایست که نویسنده در آن گفته بود هشتاد درصد احادیث جعلی است و هشتاد در صد اسلام خرافه است ”
این آقا با تعجب سوال می کند مگر اشتباه نوشتم ?
آقای اردبیلی میگوید خیر ، از آنجهت که نترسیدی ترور شوی سوال می کنم !?
بعد هم برای این دو میهمان داستان هجرت خودش به قم را تعریف می کند !
او میگوید :
من قبل از آنکه حذف فیزیکی شوم ، قم را برای دوری از حکومت انتخاب کردم و بسرعت نقل مکان نمودم .
زیرا قرار بود من هم توسط این دو نفر در زمره ی شهدا در آیم !
و اینک او ” خامنه ای ” در حالِ ریختن اشکِ تمساح است !!!
ای ملّون بوقلمون صفت!!!!!

آری دستگاه فاسد خامنه ای و اژدهای هفت سر ، همچون سلفش یزید بر ترور و حذف فیزیکی استوار است ! همانگونه که او قرار بود حسین را در حج ترور کند.
بله اینان اگر سر نیزه را زمین بگذارند در یک طرفه العینی ، رژیمشان سرنگون و ملتی را از چهل سال حکومت نکبت بارشان ، رهایی خواهند بخشید .

در پایان با آرزوی آگاهی ملت ایران از ماهیت واقعی ای این رژیم کثیف ، تا قیام آخرین .

hqdefault
با احترام — رضا ملک