یکشنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » امروز در مشهد دیگ شله هم توقیف و شعله شد.( به قلم هاشم خواستار)

امروز در مشهد دیگ شله هم توقیف و شعله شد.( به قلم هاشم خواستار)

چند روز قبل ییامک امد که اقای مطهری در تالار رازی دانشکده ی پزشکی در اربعین حسینی سخنرانی دارد. دوستان سفارش کردند که جدا از اعتقادات بیایم تا همدیگر را ببینیم.امروز به تالار رازی نرسیده پیامک امد که سخنرانی در تالار رازی لغو و به خیابان تلویزیون ساختمان ساپکو منتقل شده .به ساختمان ساپکو نزدیک شده که تعدادزیادی نیروهای انتظامی و لباس شخصی با تجهیزات کامل مستقر شده بود. تعدادی از دوستان را دیدم که میگفتند در داخل ساختمان نشسته بودیم که نیروهای انتظامی وارد سالن و همه را بیرون و متفرق کردند.هر کسی حرفی میزد: یکی میگفت شرایط سال 57 را داریم. دیگری میگفت اصلاحات مرد. دیگری … خبر رسید که جهت خوردن نهار شله به ساختمان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان در خیابان سناباد برویم.مجددا خبر امد که انجا توسط فاضی حیدری پلمب و قرار شد که به ساختمانی در خیابان کفایی برویم.(قاضی حیدری قبلابازپرس اکثر زندانیان سیاسی از جمله خود و همسرم بوده که خاطرات بسیاری از او داریم.) مجددا خبر و ادرس امد که ساختمان خیابان کفایی نیز پلمب و به خیابان دلاوران یک برویم.رسیدن همانا و گفتند که سه وانت دیگ شله توقیف شده است. قرار شد که داخل ساختمان بنشینیم تا ببینیم چی میشود.حدودا ساعت یک بود که از رفع توقیف دیگ ها نومید و اعلام داشتند که هرکس دوست دارد برود که از شله خبری نیست. اما ناگهان خبر دادند که از سه دیگ یکی رفع توقیف شده و با ظرف یک بار مصرف تقسیم که به خانه های خود ببرند که به تعدادی رسید و به اکثریت نرسید. سئوال اینجا است زمانیکه به علی مطهری اصول گرا و نایب رئبس مجلس و فرزند مرتضی مطهری اجازه نمیدهند که سخنرانی کند انوقت چطور میشود از اصلاحات حرف زد؟ایا به غیر از این است که حاکمیت کشور را به سمت انقلاب پیش میبرد؟؟ایا به نطر شما این اخرین میخ بر تابوت اصلاحات نیست؟؟ادامه ی حیات یک جامعه همچون تمام علوم از جمله ریاضی تابع قواعد و قوانینی است که در صورت دانستن این قواعد سرنوشت جامعه را میشود به راحتی پیش بینی کرد.کشور در بن بست کامل سیاسی و اقتصادی و انواع فساد ها و اسیب های اجتماعی و … قرار دارد. و خود همین برخوردها نشانه ی تمام ان موارد بالا است که نیروهای باز دارنده میخواهند جامعه را در همین وضع و شرایط نگه دارند.اما حرکت جامعه همواره رو به جلو است و هیچ نیرو و اراده ای نمیتواند مانع رشد و تکامل یک ملت شود.پس ای هموطن اکنون که کشور آبستن حوادث برای رسیدن به ازادی و دموکراسی است برای کاهش هزینه ها باید هوشیار و اگاه باشیم . ایا به غیر از این است؟؟