دوشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکترمحمد سیف زاده: بررسی احضار و جلب متهم/ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده تحت تعقیب قرار داد

دکترمحمد سیف زاده: بررسی احضار و جلب متهم/ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده تحت تعقیب قرار داد

دکتر محمد سیف زاده در گفتگوی هفتگی خود با شبکه “دُرّ تی وی” با پرداختن به موضوع چگونگی احضار و جلب متهم گفت، احضار افراد تنها و تنها با احضاریه ای که با امضاء مقام قضایی باشد ممکن است و ابلاغ احضاریه باید توسط ماموران با لباس شخصی و ارئه کارت شناسایی صورت گیرد.
دکتر محمد سیف زاده با اشاره به اخراج افراد از ادارات و مکانهای دولتی به دلیل عقیده و مذهبی خاص گفت، مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت،جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است و اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع میکند وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد و مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی داشتن شغل به عنوان حق افراد مطرح شده و این حق را به هیچ عنوان نمیتوان از کسی گرفت و هیچ عقیده ای قابل تعقیب نیست.