سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عنوان اول روزنامه های امروز: رهبرنظام غالب بر ایران گفت که”راهپیمایی اربعین، ضامن بقای کشور است”!!!!!!

عنوان اول روزنامه های امروز: رهبرنظام غالب بر ایران گفت که”راهپیمایی اربعین، ضامن بقای کشور است”!!!!!!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (پنجشنبه، 27آبان) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

 

انتهـــــــــــــــــــــــــای پیـــــــــــــــــــــــــام