چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر صادق زیباکلام: اکثر اتهاماتی که در ایران به آمریکا وارد می شود غیر واقعی و مغرضانه است.

دکتر صادق زیباکلام: اکثر اتهاماتی که در ایران به آمریکا وارد می شود غیر واقعی و مغرضانه است.

دکتر صادق زیبا کلام در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به مدرنیته گفت، نظام جمهوری اسلامی به دلیل این که یک نظام دینی وایدئولوژیک است، مدرنیته را برنمی تابد، به عنوان مثال شما در یک نظام مدرن دارای حق انتخاب مذهب هستید، ولی ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران این حق را به شما نمیدهد، بنابراین چاره ای به غیر از تخریب مدرنیته ندارد و به همین دلیل است که تا این حد غرب و مدرنیته ستیزی در ایران رونق گرفته است.

دکتر صادق زیبا کلام در ارتباط با دیدگاه کسانی چون عبدالحسین خسروپناه که مدرننیته و فرهنگ غرب را مورد حمله قرار میدهند گفت، از نظر چنین کسانی شما تنها در سایه پیاده کردن و اطاعت از قوانین شریعت میتوانید خوشبخت شوید و بنده خود نیز زمانی مانند آقای خسروپناه می اندیشیدم، ولی امروز این نظر را ندارم و معتقدم که شأن نزول دین برای ساختن این دنیا نیست بلکه برای ساختن آن دنیا(پس از مرگ) است، ولی نظام حاکم این تعریف را نمی پذیرد.

دکتر صادق زیبا کلام در ارتباط با نقش اپوزیسیون قدرتمند و رسانه های آزاد و مستقل در یک مدل اجتماعی موفق گفت، جوامعی مانند ایران، عربستان، عراق و در کل تمام جوامع به سویی در حرکت هستند که در نهایت به مدل اجتماعی انگلستان تبدیل خواهند شد.
دکتر صادق زیبا کلام در ارتباط با جارو جنجالها و حواشی پا نگذاردن ایشان بر روی پرچم آمریکا و اسرائیل گفت، درطول۳۷ گذشته این قبیل حرکتها در ارتباط با کشورهایی که از نظر نظام حاکم بر ایران ظالم و متجاوزگرهستند، حرکتی انقلابی و ارزشی معرفی شده، ولی من در ارتباط با آمریکا و اسرائیل دچار تردید شده ام و معتقدم که اگر بنا شود به این روش عمل کنیم، باید پا بر روی پرچم خیلی از کشورها از جمله پرچم ایران گذاشت.

دکتر صادق زیبا کلام درپایان گفت، اکثر اتهامات و ادعاهایی که از سوی نظام حاکم بر ایران در ارتباط با آمریکا مطرح و به آنها نسبت داده می شود، نادرست و مغرضانه است و تنها به دلیل بهره برداریهای سیاسی است، به عنوان مثال بد عهدی آمریکاییها در برجام یا حمله نظامی به طبس یا دادن مدال به ناخدا راجر به دلیل شلیک به هواپیمای مسافربری ایرباس یا کودتای آمریکا در آبان ۱۳۵۸ یا …