کشتی‌های ایرانی اسلحه قاچاق را یا در  جزایر سمبوق الذکر تخلیه می‌کنند، و یا آن را به قایق‌های کودتاچیان منتقل کرده تا در سواحل غربی یمن تخلیه شود.

به گزارش منابع غربی مقادیر زیادی اسلحه قاچاق در مناطق زیر تخلیه شده است:

•منطقه ذباب در ۳۰ کیلومتری شمال باب المندب،
•بندر المخاء در ۶۰ کیلومتری شمال باب المندب در غرب استان تعز،
•در طول ساحل استان الحدیده مانند بندر الخوخه که در ۹۰ کیلومتری باب المندب است،
•و در بندر الحدیده.
اخیرا شبه‌نظامیان از بندر الصلیف برای قاچاق اسلحه استفاده می‌کنند که در ۷۰ کیلومتری شمال بندر الحدیده واقع است.

سلاح‌های قاچاق شده عبارتند از موشک‌های حرارتی، مهمات و قطعات یدکی.

کشتی‌های ایرانی موشک‌های بزرگتر را در وسط دریا و در خلیج عدن به قایق‌های متوسط منتقل می‌کنند تا در بنادر غربی یمن تخلیه شود.