چهارشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مصاحبه دکتر حسن نایب هاشم با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» در ارتباط با صدور قطعنامه سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

مصاحبه دکتر حسن نایب هاشم با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» در ارتباط با صدور قطعنامه سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

دکتر حسن نایب هاشم مسئول سازمان حقوق بشری «سودویند» در سازمان ملل متحد در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به صدور قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران گفت، در قطعنامه سال گذشته دولت ایران مورد خطاب قرار گرفته بود، ولی به دلیل این که مشاهده شد دولت جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد، قطعنامه امسال کل نظام جمهوری اسلامی رامورد خطاب قرار داده و نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.