سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گشایش دفتر حقوق بشر اروپا در تهران و تبعات آن برای نظام حاکم بر ایران/ به قلم رضاملک

گشایش دفتر حقوق بشر اروپا در تهران و تبعات آن برای نظام حاکم بر ایران/ به قلم رضاملک

توجه !توجه ! آخرین خبر
تسلیم اسلام ناب محمدیِ ولایت مطلقه فقیه در برابر ؛
خارجی های کافر ??!! ” حقوق بشر اروپا ”
دومین محصول تعظیم و تمکین خامنه ای از غرب برای جوانان قهرمان ایران !?
البته هر چه باشد به سود مردم است . بسود آزادی ملت تحت ستم ایران است .
اسلام جعلی که ، طی سی و هفت سال تنها بر مردم بیداد روا داشته است !
شاید که کفار ! به داد این ملت بخت برگشته برسند!
—- برکناری قریب الوقوع دادستان تهران به مناسبت گشایش دفتر حقوق بشر اروپا در تهران !
بنام خدا
آری!
پس از اطاعت اجباری خامنه ای ، در ماجرای تمدید انتصاب مجدد روحانی در منصب ریاست جمهوری از غربی ها !
” در پست های قبلی به طور مبسوط بدان پرداخته ام ”

مایلم به دومین گام تسلیم این رهبر زبون و فاسد مسلمانان جهان ! اشاره کنم .
تا دیگر هیچ احمقی نگوید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند …. !
از آن احمق عظما باید پرسید :
آیا نابودی نسل ها و ویرانی این سرزمین ، تاوان کمی است !?
هر چند تازه این از نتایج سحر است !?

طبق توافقات حقوق بشری که به تایید خامنه ای و تصویب به اصطلاح شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده است !

اول —
خامنه ای گشایش حقوق بشری و تاسیس دفتر اروپایی برای نظارت غربی ها بر اسلام ولایت مطلقه ی فقیه را همچون جام زهر معروف پذیرفته است !?
این دفتر نظارت ، از آن روی گشوده می گردد که اسلام جعلی خامنه ای مبادا دچار خطا ! گردد .

دوم —

طبق این تعهد نامه قرار شده زندانیان سیاسی و امنیتی ایران حد اکثر ” هفت در صدِ ” تعدادِ فعلی ، در زندان ها باقی بمانند !!!!!!!!!!!!!!!

فلذا عربده کشی های محمد جواد لاریجانی و دیگران ، چیزی جز زوزه های شغال نیست !
این خبیث هم برود سند های چهل و پنج هکتاری جعلی را ابطال کند و روستاییان آواره را به سرزمین آبا و اجدادیشان باز گرداند . ضمن آنکه نهصد هکتار زمین های دولتی را نیز باز پس دهد !
و …………

اما آنچه مهم است اینکه ؛
خامنه ای و دستگاه به اصطلاح شورای عالی امنیتش می خواهند ، رندانه و البته مذبوحانه برای آنکه دست بالا را داشته باشند ، این عقب نشینی خفت بار از مواضع ضد بشری را ، عین اسلام ولایت مطلقه و نه دستور غربی ها نمایش دهند ” چه تدلیّس کثیفی ! ”
لذا تصمیم دارند ! دست به اقداماتی مبنی بر اجرای آن فرامین ، پیش از رسیدن زمان اجرای آن اوامر بزنند !
مثلا قرار است ، محدودیت افراد در تماس با آقای کروبی را به ده نفر افزایش دهند !
یا زندان جایگزین برای زندانیان سیاسی را ، از پابند هایی که طی چند سال دوره ی آزمایش اش را گذرانده ، استفاده کنند !
که البته این حرکت ناجوانمردانه به نوعی حفظ آمار بالای زندانیان سیاسی به طور غیر مستقیم است !
و حتی بعد ها برای محبوسین در حصر از این پابندها استفاده کنند !!??
در حالی که آنان باید با این روش بشدت مخالفت کنند . زیرا اصل حصر آنان غیر قانونی است ! حتی با قانون ضد بشری خود رژیم سفاک !

در عین حال تیم سه نفره همچنان می تازد !
به نظر می رسد خامنه ای با دستپاچگی هر چه تمامتر ظاهرا خود را بناچار و از وحشت ساقط شدن آویزانِ این تیم کرده باشد !
البته انتخاب ترامپ رژیم رادر یک ماتم عظما فرو برد که بسیار غیر مترقبه بود !
از زمان مانور ، این تیم سه نفره نیز توانسته ” روحانی ، ظریف ، زنگنه ” حماقت های سپاهیان ظلمت را تحت کنترل قرار دهد !
بویژه زین پس بیشتر خواهد شد !!
همانطور که مستحضرید خامنه ای و رژیمش بویژه سپاه از جمهوری خواهان بشدت در حراسند !

یک خاطره از وحشت سپاهیان دزد —

بیاد دارم در مقطعی ، پیش از حمله ی آمریکا به صدام ، یک قطعه کوچک و ناقابل فنی ! از یکی از مراکز نظامی یکی از کشور های عربی دزدیده شده بود !
برای ساخت این قطعه ، سپاهیان ظلمت ، ده ها قطعه ساز را بسیج کرده بودند ! جالب اینکه نمونه اصلی ، یعنی آمریکایی آن را از ترس آمریکا به هیچیک از قطعه سازان نشان نمی دادند ! بلکه مشابه ” شکسته شده ی ” چینی آن که از دوام هم بر خوردار نبود به عنوان نمونه ی کار ، آن هم بطور موقت ، در اختیار قطعه ساز قرار می گرفت .
از طرفی برای انعقاد قرار داد با قطعه ساز ، چند شرکت پوششی و تو در تو راه اندازی کرده بودند تا در صورت هر اتفاقِ پیش بینی نشده ای بتوانند سریعا رد خود را گم کنند !?
اتفاقا بعد از نزدیک به یکسال ودر بین راه که کاملا از ساخت آن نا امید شده بودند حمله ی آمریکا به صدام آغاز شد !
باور بفرمایی مثل موش های ذلیلی که گربه ی فربه و گرسنه ای را دیده باشند ! چنان در سورخ خزیدند که موجبات تحّیر قطعه سازان را فراهم کرد !!??
چنان که دیگر نه ردی از سپاه ، نه ردی از شرکت هایش و نه ردی از جبران بدهی های کلانش به قطعه سازان ، بدست نیآمد !?
و این سبب ورشکستگی چند کارگاه گردید !
این است که رژیم هم اینک افسوس بسیاری از طرح های ناتمامش با دموکرات ها را می خورد .
پس باید منتظر بود قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید خامنه ای با توسل به تیم سه نفره بیش از پیش خود را برای اروپایی ها “وا” دهد .

— دولت آبادی
بزودی دولت آبادی جایش را به جنایتکار دیگری خواهد داد !
در بند هشت اوین بودم که او با ژستی انسانی به این سمت منصوب شد .
او از نظر لفاضی ابتدا مشکل دادستانی را دادستان پیشین ” مرتضوی ” قلمداد کرد !
در عمل نیز او برای نشان دادن خود ، در اعتراض به تداوم انفرادیِ متهمین فتنه ! به بند دویست و نه رفت !
مسئولین این بند درب را بروی او باز نکردند !
لذا او با لگد درب را کوبید ! مصطفی رییس شکنجه گر دویست و نه سراسیمه با موسوی مدیر کل زندان های وزارت در ساواما که جنایات زیادی در حق من مرتکب شده بود تماس گرفت .
مدیر کل نیز با وزیر ، بالاخره پس از ساعتی درب گشوده شد ولی با عصبانیت
دادستان !
او با همان فیگور انسانی و لیستی در دست ، درب تک تک سلول ها را گشود و تمام کسانی را که حکمشان صادر شده بود ، بیرون کشید و به بند های عمومی فرستاد .
من یکباره در بند هشت حدود چهل پنجاه نفر را ملاقات کردم !
تعدادی نیز به بند هفت فرستاده شدند .
ولی به مرور دادستان همچون خلف خود ، نانش را در تشت خون جوانان ایران زمین فرو برد و شب در دهان فرزندانش نهاد !
چنین شد که او نیز پرونده ای قطور از خون و جنایت و مرگ جوانان این مرز و بوم را در کارنامه ِِ ننگینش به ودیعه گذارد و نامش به خفت در تاریخ باقی ماند.

در پایان با آرزوی آگاهی هرچه بیشتر ملت بخت بر گشته ی ایران از پشت پرده های رژیم فاسد .
با احترام — رضا ملک