دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » زرتشت احمدی راغب بازداشت شد

زرتشت احمدی راغب بازداشت شد

امروز یکشنبه ساعت یازده  صبح ماموران لباس شخصی با هجوم به منزل زرتشت احمدی راغب او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

ماموران امنیتی مبایل، کامپیوتر و لوازم شخصی این فعاال اجتماعی و مدافع حقوق بشر را مصادره و با خود بردند.

لازم به ذکر است که  پیشتر زرتشت احمدی راغب هشدار داده بود چنان‌چه مسئولان تا روز شنبه 22آبان 95 به وضعیت زندانیان سیاسی در اعتصاب‌غذا رسیدگی نکنند، با بهره بردن از حق قانونی خود، روز یکشنبه 23آبان 95 در برابر زندان اوین درفش دادخواهی و اعتراض را برخواهم افراشت و خواهان آزادی همه زندانیان فعال مدنی، صنفی، سیاسی و عقیدتی خواهم شد.