دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ژوئیه امسال، یک جوانِ ایرانی‌تبارآلمانی ۱۸ ساله که به تازگی از مسافرت به ایران مراجعت کرده بود، در یک مرکز خرید در شهر مونیخ ۹ نفر را کشت و بعد خودکشی کرد.

ژوئیه امسال، یک جوانِ ایرانی‌تبارآلمانی ۱۸ ساله که به تازگی از مسافرت به ایران مراجعت کرده بود، در یک مرکز خرید در شهر مونیخ ۹ نفر را کشت و بعد خودکشی کرد.

این پسر هجده ساله  با نام ” داود علی سنبلی” و مشهور به “دیوید” که از ایران به آلمان بازگشته بود از طریق اینترنت با یک دلال فروش سلاح گرم تماس گرفت و از او وسایل مورد استفاده برای کشتار شهروندان دریک حمله خونین در یک سوپرمارکت در شهر مونیخ تهیه کرد. دلال مزبور شخصاً با وی ملاقات و گفتگو کرده و سلاح و خشابها – شامل  یک هفت تیر نیمه خودکار گلاک با کالیبر ۹ میلی‌متر و ۳۰۰ فشنگ – را دراختیار او قرار داده بود.

جوان ایرانی پس از این قتل عام بیهدف و کور، باشلیک یک گلوله خود را کشت.

اکنون پلیس امنیت قضائی آلمان به دلال سلاح مزبور -که از او با اسم “فیلیپ. ک” نام برده میشود- مشکوک شده و او را تحت بازجوئی قرار داده و با تشکیل پرونده قصد محاکمه اورا به جرم شرکت در قتل عمددارد. حداقل مجازات برای چنین فردی پنج سال زندان قطعی خواهد بود.