یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر مصطفی آزمایش: نظام حاکم، اسلام را به چاه پرستی و امام زاده گردانی تقلیل داده است! (خرافات-۱)

دکتر مصطفی آزمایش: نظام حاکم، اسلام را به چاه پرستی و امام زاده گردانی تقلیل داده است! (خرافات-۱)

دکتر سید مصطفی آزمایش با اشاره به خشونت دینی در دوران رنسانس گفت، هنگامی که خشونت با نام دین سیطره پیدا می کند، ابتدا محققان و عالمان حقیقی دین سرکوب، خانه نشین و زندانی میشوند و دوم این که گروهی جدید ملبس به لباس دینی که هیچ اطلاعی در ارتباط با دین ندارند و کاملا بیسواد هستند، مردم را مورد خشونت و سرکوب و در نتیجه باعث دین گریزی و دین ستیزی می شوند.
دکتر سید مصطفی آزمایش در ادامه گفت، نظام حاکم دین اسلام را به چاه پرستی و امام زاده های سیار تقلیل داده اند و گروه گروه مردم را از سراسر ایران برای زیارت چاه و این خرافات به جمکران می آورند.
دکتر سید مصطفی آزمایش در پایان به آیت الله محمد رضا نکونام به عنوان یکی از محققان و عالمان واقعی دینی که محبوس در زندان روحانی نماهای دین ستیز است، اشاره کرد و ادامه این بحث را به جلسه بعدی واگذار کرد.