سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

کی چی گفته؟

 چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما