پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آقایان مجتبی خامنه ای ، اژه ای و طائب پاسخ دهید ! چرا زبانتان بسته است ! به قلم رضا ملک

آقایان مجتبی خامنه ای ، اژه ای و طائب پاسخ دهید ! چرا زبانتان بسته است ! به قلم رضا ملک

هیئت سه نفره ی مرگ —

فاجعه ی سه چهار دهه جنایت علیه ملت مظلوم ایران !

هیئت مرگ سه نفره —
صاحبان رای علیه سیاسیون ! علیه مطبوعات چی ها !

رانت خوار اطلاعاتی — کریم شیره ای حضرت آقا — شریعت مدار کیهان و….!
کشور بی قانون — پرونده ی زندانی قبل از بیدادگاه در این هیئت حکم می گیرد!
ریشه ات بسوزد خامنه ای !!!
با فرزندان این ملت مظلوم چه ها که نمی کنی!?

!قایان پاسخ دهید ! چرا زبانتان بسته است !
!قا مجتبی خامنه ای
!قای اژه ای
!قای طائب
سوال کننده رضا ملک نیست که بگویید ضد انقلاب و قصد قهوه ای کردن دارد!
سوال کننده ید طولایی در امضای هزاران سند اعدام ! ترور و حذف را داراست !
سائل روحانی است ، رییس جمهور رژیم ستم آخوندی است !
بنام خدا
آنچه روحانی در افتتاحیه ی نمایشگاه مطبوعات گفت ! اشاره به تعیین تکلیف فوج عظیم زندانیانی است که در یک نمایش و شوی چند دقیقه ای به سلاخی فرستاده می شوند !
او گفت : احکام و اتهامات ومحکومیت ها پیش از انکه در یک دادگاه صالحه مطرح شود ، حکم می گیرد و نتیجه ی بیدادگاه آتی بعنوان خبر قطعی از احکام منتشر می گردد !
به عبارت دیگر سالهاست ! ده ها سال است که احکام در نقاط دیگر صادر و به قاضی پرونده دیکته می گردد !
آقای روحانی حالا چرا ? مگر این روال ده ها ساله نیست ?
چرا ؟ چون منافع شما در خطر قرار گرفته و یا هیئت عوض شده !?
خب این پرونده ها کجاست ? این اتاق رمز کجاست ?این اتاق تصمیم کجاست ?
چه کسانی رای صادر می کنند ?
چرا این رای را قبل از تشکیل بیدادگاه صادر می کنند ?
پس قاضی چه کاره است ?
پس چرا به تظاهر ! زندانی را به اتاق حاکم می برند ?
واقعیتش آن است که حقیر سال ها است که در خصوص این جنایت !
یعنی در بدو نگارش کتاب افشای قتل های زنجیره ای بدان پرداختم ” کتابی که برایم سیزده سال مرگ و خشونت و زندان در بر داشت ” و با اطلاع کامل ، این جنایت را افشا کردم ! البته بعد ها دیگران هم بدان پرداختند .
ولی اینکه رسما از زبان رئیس جمهور رژیم بعنوان یک سند مطرح شود ! بسیار مهم و مستند است !!!

ولی این اتاق مرگ کجاست که کریم شیره ای حضرت آقا رانت خوار اوست !?
مقطع هشتاد و هشت —
بیاد دارم در مقطع هشتاد و هشت ، وقتی از انفرادی های بند دویست و چهل به بند هشت منتقل شدم . متوجه شدم ! اتاق رای و این اتاقی که حکم صادر و سپس به محکمه فرستاده می شود در اینجاست !
زندان یک طبقه از بند انفرادی های ” دویست و نه شماره ی دو “را با کشیدن دیوار به طبقه ی دوم ” سالن هشت ” از بند هشت متصل کرده بود . وزارت بازجویی می کرد ! اژه ای حکم صادر می کرد !?
حالا بیدادگاه می رفت یا نمی رفت دیگر مهم نبود همانجا تکلیف مشخص می شد !
اینگونه بود که هزاران جوان زخمی و کتک خورده یِ سبزِ ضدِ کودتا ، حکم گرفتند !!
خب شریعتمدارِ وزارت اطلاعاتی از سالی که با توصیه ی موتلفه و مشخصا حاج احمد قدیریان و با حکم خامنه ای عنان روزی نامه ی کیهان را در اختیار گرفت ! فورا اتاق فکری در خارج از کیهان بر پا کرد !
عناصری در آنجا کارشان اخذ اطلاعات از حفاظت وزارت و دیگر حفاظت ها و دفتر بیت ال لواط خامنه بود تا با تدوین ، ویرایش و انتشار در روزی نامه کیهان بتوانند حرکات سیاسی و اجتمایی جامعه را شکل دهند !
دفتر بیت چه اخباری را منتشر میکرد !?
اخبار پسا تصمیماتی که هنوز در مرجع رسمی و قانونی گرفته نشده بود !
اصولا این جمله بین سیاسیون مصطلح است که وقتی می پرسی خب تو که مخالفی پس چرا کیهان می خوانی ?
می گویند :
می خواهیم فردا را ببینیم ! میخواهیم سیاست خامنه ای را بفهمیم !
می خواهیم سیاست آینده ی رژیم را بشناسیم !
لذا بخش اعظم تیراژ این نشریه سهم مخالفینی است که از رانت اطلاعاتی بر خوردار نیستند !!!!
یعنی اگر این سهم از کیهان گرفته شود ، تهش هیچی نمی ماند !
بی خود نیست روحانی اینگونه آمار می دهد !!
اما رانت !
آنچه مربوط است به اطلاعاتِ بیدادگاه های انقلاب و مطبوعات قبل از تشکیل ، تازه یکی از کانال های رانت جناب شریعت مداری یا کریم شیره ای هرزه !قاست !
اول — هیئت سه نفره

این هیئت مرگ ، در دفتر بیت ال لواط تشکیل می شود و پرونده ای که در وزارت اطلاعات ، در اطلاعات سپاه ، در اطلاعات ناجا تشکیل شده ،حکم می گیرند و به بیدادگاه انقلاب ارسال می گردند ! تا در آنجا طی مراحلی در معاونت امنیت تدوین و برای ظاهر سازی پرونده به دفتر دادگاه ارسال و طی یک خیمه شب بازی جعلی و بی هویت ! در حضورِ قاضی ، دوباره برای الصاق برگه ی حکم اصلی به معاونت امنیت بیدادگاه انقلاب در همان ساختمان احاله می گردد !!!???
اینگونه است که خامنه ای از طریق این هیئت سه نفره ی مرگ ، بر جوانان این ملت ، آن می راند که مهاجمین شقی بر ایران راندند !?
و اما چه رذیلانه و البته چه احمقانه آمار و حدودِ این شقاوت ها حتی قبل از بردن زندانی به محکمه در روزنامه های جناح خامنه ای مثل کیهان ! وطن فروش ، جام جم و …… منتشر می گردد !!!
دوم — سیاست ها
این بخش نیز جالب است ! چون دیکتاتور ها حتی بی توجه به قوانین خود سعی در دیکته ی نظرات خود به مثلا قانون گذاران و کارگذاران در سطح کشور دارند !
لذا همواره درز خبر از طریق عواملشان در روزی نامه های وابسته به صحنه ی اجتماع بدیهی است !
یکباره شما می بینید یک آدم احمق در نشریات وابسته به بیت در حال گنده شدن است ! دو ماه بعد او سر از رای مجلس و یا سر از قوه ی قضا در می آورد !
ویا سیاستی در روزنامه منتشر می گردد ! مدتی بعد در مجلس مصوب می شود !
این رانت دیکتاتور ، سهم دستگاه فاسد رهبری برای خودی هاست !
جناح خودی ! جناح راستِ بازاری !جناح اسلام سنتی ! جناح دل واپس !جناه دیکتاتور و قاتل !
با آرزوی روی کار آمدن نظامی که حداقل به قوانین خود احترام بگذارد !

hqdefault
با احترام — رضا ملک