چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » این بار رئیسی – داماد داعش ایران – امام جمعه ی ذوب در ولایت و ضد کنسرت مشهد ! به قلم رضا ملک

این بار رئیسی – داماد داعش ایران – امام جمعه ی ذوب در ولایت و ضد کنسرت مشهد ! به قلم رضا ملک

خبر پشت خبر !? —- از بیغوله های فاسد رژیم
ملت عزیز ایران چه خبر است ? تا به کی منتظر می نشینید ??
خامنه ای —– گامی بلند برای تطهیر خود به مثابه عملکرد سال ۵۶

این بار رئیسی —– داماد داعش ایران — امام جمعه ی ذوب در ولایت و ضد کنسرت مشهد !

 

بنام خدا

رئیسی فرد مورد اعتماد رژیم و خامنه ای طی چهار دهه ! با کارنامه ای متراکم از جنایت ! خونریزی و توحش علیه جوانان ایران زمین مورد غضب یزید زمان قرار گرفت !?
همانطور که مستحضرید وی مدتی پیش در قوه ی فاسد غذا ابتدا مورد بی مهری حضرت !قا قرار گرفت !
او در این بی مهری یک درجه از صدارت خود را از کف داد !
از معاونت قوه به دادستان تنزل کرد و جایش را به اژه ای که در جنایت و چاکری به مرتبه ی بالاتر رشد ، نایل آمده بود . سپرد !
فراموش نکنیم رئیسی طی حکومت همه ی رئیسان قوه ، معاونت را بطور ثابت در اختیار داشته و عضو هیئت سه نفره جنایت بوده و اژه ای نیز از مقربینی است که هم اینک عضو هیئت سه نفره ی ؛ ” طائب — مجتبی خامنه ای — اژه ای ” در پرونده های “سیاسی ، امنیتی و مطبوعاتی ” است !!!
در مورد این تنزل درجه ، حرف و حدیث فراوان است ولی یکی از دلایل اصلی ، همکاری های پنهان با صادق خان بوده است !
قرار بود او مخبر باشد و نه شریک دزد و رفیق قافله سالار !
رئیسی در بسیاری از سو استفاده های لاریجانی از قدرت که موجبات هزاران حق کشی و جنگ قدرت بویژه از دیدگاه خامنه ای ، که آنها نارضایتی میلیونی از قوه ی قضا را سبب گشته اند ، بوده است !?
از جمله سو استفاده ی هزار میلیارد تومانی !

ملت ایران — دوستان توجه بفرمایید ؛
اینها همان هایی هستند که یک عمر جنایت کرده اند و همیشه خود را فدایی رهبر و ذوب در ولایت معرفی کرده اند !
پس حالا در عمل ، وقت فدا شدن برای رهبر فرا رسیده !
شما خود را فدا کنید تا رهبر از این گردنه ی سهمگین رسوایی و نامشروعیتی نجات یابد !
این گوی و این میدان !
رئیسی ها فدا شوند تا رهبر خود را با شما فداییان ، تطهیر و منزه کند !
ولی اینان یک عمر دروغ گفته اند !
آن خوش خدمتی ها و اراجیف نه برای ولایت که برای حفظ صدارتشان بوده !
اینک نیز که وقت عمل و وقت فدا رسیده ، باز زیر و رو می کشند !
از فرصت سو استفاده کرده بساط خلافت برپا می کنند !
پس !قا حق دارند !!!
از این روی نیاز بود بعد از صادق خان که حکم پنج ساله اش لغو شد ! او نیز گوشش پیچانده شود!

طبق نظر رهبر حزب الله ایران !قای خامنه ، بهتر این است ؛
او که انسانی بسیار متملق ولی زیر و رو کش تشخیص داده شده ، تبعید گردد !
ولی از آنجا که ایشان در آبرو داری و تملق سرآمد است چه بهتر که به مشهد تبعید شود . تا در سفرمان سنگِ تمام بگذارد ولی انگار …….
و صد البته ، هم جای آن مرحوم …. را پر کند و هم پدر زن داعشی ، او را کنترل کند !!!
اما غافل از آنکه رئیسی اگر از دسترس خارج شود . بی گمان دسته گل به آب می دهد !
اما ! رئیسی پایش که به خراسان رسید باورش شد که ؛
انگاری شاه خراسان کشک است و ملت سرکارند !
چرا که امام رضا یک عارف درویش مسلک و الهی بوده ولی اینجا همه ی ملت بنام امام رضا ولی به کام عده ای خاص سرکیسه می شوند و چپاول می گردند و بت پرستی می کنند !?
با خود گفت مگر با این همه ثروت و با این سطح اختیارات ما از شاه و خلیفه چه کم داریم !?
لذا شروع کرد به چیدن بساط پادشاهی و خلیفه گری !!!
در کنار این بساط او همچون آلت پرستان …. و همچون سلف اش خامنه ای ! شروع کرد به برپایی مجالس دست بوسی !!!
مردم احمق و آلت پرست هم به صف می شدند و بر دست رئیسی بوسه می زدند !
خبر به ارباب بزرگ یزید زمانه خامنه ای رسید که چه نشسته ای در خراسان جانشین برحق پیداکرده ای که از مردم بیعت می گیرد ، آن هم به روش ….. !

خامنه ای که پس از انتشار ویدیوی رضا ملک از سلول های ۲۰۹ در نزدیک به یک دهه قبل ، مبنی بر مقایسه ی صحنه های دستبوس حضرتش با صف های طولانی آلت پرستان فلان …. ! کشور ، بلافاصله ضبط و پخش را تعطیل و صحنه های دستبوسی را به پستو برده بود ! به یکباره حسد ورزید که گماشته ی ما چه جراتی کرده که علنا بساط دستبوسی براه انداخته !
مگر چشم رضا ملک را بدور دیده !?
لذا بلافاصله از راه دور برای بار دوم گوش این پادوی حقیر را پیچاند !
ولی آنچه مسلم است برای همه روشن گردید که خاضع ترین خادمان به درگاهش تا چشم او را دور می بینند ! به او تمّسک کرده ! دستگاه سلطانی و خلافت را برپا می کنند !
زیرا که ؛ فسدالعالم کفسدالعالم —
بالایی و عالِم که فاسد شد عالمی را به فساد می کشد !
لذا متاسفانه این قربانی نیز برای رهبر فرزانه فایده ای در بر نداشت !
و حضرت !قا از قربانی کردن رئیسی هیچ ترفی نبست و هیچ فایده ای نبرد !!!!

باید در انتظار قربانی های بعدی ، در ارگانهای مختلف باشیم !
شاید روی سیاه و نکبت حضرتش نزدِ ملت ، با

این قربانی ها نورانی گردد !

با آرزوی نجات ملت ایران از یوغ این انسان های حقیر

hqdefault
با احترام — رضا ملک