شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » برکناری صادق لاریجانی قطعی شد — چوب خط قاضی القضات خونریز پر گردید! – به قلم رضا ملک

برکناری صادق لاریجانی قطعی شد — چوب خط قاضی القضات خونریز پر گردید! – به قلم رضا ملک

برکناری صادق خان قطعی شد — چوب خط قاضی القضات خونریز پر گردید!
خامنه ای —– گامی بلند برای تطهیر خود به مثابه عملکرد سال ۵۶
خامنه ای پس از گندکاری های پی در پی شاگرد و حاصل عمرش ، او را قی کرد !
خمینی : مطهری حاصل عمر من بود ؛
صرف نظر از اشتراکات خونریزی و استبداد ، شما بلحاظ نظری و تقید به اسلام ، این دو را مقایسه کنید !?
یکی دزد و نزول خوار و رشوه بگیر و خونخوار ! یکی هم مطهری و فرزندش علی .

و اما علل و عوامل این برکناری ؛
زمینه های برکناری
بنام خدا
پیشتر عرض کنم که اجرای این حکم ” برکناری ” که در نیمه راه حکم پنج ساله دوم صورت می گیرد و قطعا طبق معمول با استعفای دروغین همراه خواهد بود ! ممکن است در فاصله انتخابات و یا اندکی بعد ، انجام پذیرد تا در هیاهوی انتخاباتی محو گردد !
شاید هم در هیاهوی ساختگی دیگر !
می دانید که رژیم فریبکار برای انجام اینگونه اقدامات مترصد فرصت های اینگونه است تا خبر اصلی تحت اشعاع قرار نگیر !
مثل برکناری وزیر ارشاد با ماجرای خود ساخته ی کنسرت قم !
مثل حضور نظامی روسیه در نوژه هم زمان با مسابقات و غیرو !
بگذاریم و بگذریم

از میان گندکاری های فراوان صادق لاریجانی که اسباب سرنگونی اش را فراهم نمود ؛

البته آنچه داستانش به بالایی ها کشیده شد والا گر حکم شود که مست گیرند گویند در شهر هر آنچه هست گیرند ! قوه ی قضا از راس تا ذیل فاسد فاسد است.

اول —

رشوه ی های فاضل از آن فرد ایرانی ساکن کانادا بود که با اخذ پنج میلیارد پول نقد و یک دستگاه آپارتمان ! سه بار حکم پس گرفتن اموالش تغییر کرد تا ماجرا به ناطق رسید و بقیه ی مطلب ………….
فاضل گفته بود که این را فقط برادرم قادر است حل کند و اینقدرخرج دارد !!??
والبته پشتیبانی های عملی بعدی صادق از فاضل !
در واقع دشمنی براداران لاریجانی که منجر به بگو مگوهای علنی صادق با ناطق و نهایتا جانب داری خامنه ای از ناطق گردید از همین جا منشا می گرفت !
به عبارت دیگر تقریبا تمامی ایرانیان خارج از کشور ، ” که کم هم نیستند ” برای باز پس گیری اموال و حاصل عمرشان از این رژیم دیکتاتور ، مجبور به دادن هزاران میلیارد تومان رشوه گردیده اند که فقط اندکی از آنها بر ملا گردیده !
مثال دیگرش امام جمعه ی همدان است ؛
یک ایرانیه جوانمرد از کانادا ، هجده هزار متر باغ در بهترین نقطه ی همدان به فردی امین واگذار می کند تا با فروش بخشی از آن بقیه را تبدیل به آسایشگاهی برای کهنسالان نماید . آن امین با دانستن خطرات تصاحب احتمالی ! فوری آن را وقف خاص می کند تا به جهت خاص بودنش کسی نتواند تعرض کند ولی امام جمع ضمن دعوت او در یک جلسه ای با حضور همه ی مسئولین استان ، وی را مقابل عمل انجام شده قرار می دهد تا باغ را برای ساخت حوزه ی علمیه تحویل امام جمعه دهد که ایشان تا کنون مقاومت کرده است . فردا را نمی دانم !

دوم —

بالا کشیدن و چپاول ۴۵ هکتار زمین های مردم در یکی از روستا های جلیل آباد ورامین توسط محمد جواد ضد حقوق بشری !
در این ماجرا ۱۶ خانوار از یک روستا ” تمامی ساکنین ” کوچ داده شدند و زمین ها با تغییر سند به تصرف محمد جواد لاریجانی در آمد ! ” هم او که برای مقابله با فشار غیر مسلمانان غربی برای اجرای عدالت در کشور مسلمان ایران ! سینه چاک می کند و خود را جر واجر می نماید !?
او سپس نهصد هکتار از زمین های دولتی و منابع طبیعی را نیز ضمیمه ی آن نمود تا علاوه بر کشاورزی ، شتر مرغ پرورش دهد !
همه ی این ها برای آن بود که پسر دوجنسیتی خود را بکار بگمارد !
هر چند او سوار بر رخش بی هیچ کاری بر خان یغما می چرد !
بد نیست یادآور شوم : حقیر در سال نود از سلول های انفرادی ۲۴۰ این ماجرا را به همراه سیزده موضوع سرّی دیگر به بیرون فرستادم که در نشریه ی وزین گویا نیوز منتشر گردید .
متعاقب این افشاگری ضمن اعتراض علی لاریجانی به رییس وقت سازمان زندان ها ” همو که ۳۵۰ را به خاک و خون کشید و هم اینک رییس دادگستری تهران است! ” سبب گشت تا موجبات اذیت و آزار شدید مرا تا سه سال بعد تا موقع آزادی فراهم نمایند !?
در ادامه ، مردم جلیل آباد در یک تظاهرات شدید تابلو های تبلیغاتی پرورش شتر مرغ محمد جواد لاریجانی را پایین کشیدند و ….

سوم —

بحث هزار میلیار تومانی نزول پول های امانی مردم بود که بخواسته ی خامنه ای توسط عضو کابینه بر ملا گردید !!!!
ظاهرا این کثافات پیش از اینکه دامن ارباب ده را بگیرد و مردم او را هو کنند ! و برگ ننگین دیگری بر پرونده سیاه خامنه ای بیافزاید ! توسط عوامل ارباب ،رسانه ای گردید .
گفته می شود سفر صادق نزول خور و رشوه گیر به عراق ارزیانی شرایط برای رفتن به عراق و نشست مرجعیت او پس از خلع از منصب قضاست ! خدا داند !

امید است با آگاهی مردم عزیز از این مصایب عمیق ، ساخته ی رژیم ستم آخوندی رهایی یابیم .

hqdefault
با احترام — رضا ملک