دوشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » آخرین اخبار از وضعیت حبس و حصر مرجعیت عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی محمدرضا نکونام توسط عده ای دژخیم سفاک اسلام ستیز!

آخرین اخبار از وضعیت حبس و حصر مرجعیت عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی محمدرضا نکونام توسط عده ای دژخیم سفاک اسلام ستیز!

به  قرار گزارشهای دریافتی حجت الاسلام مروی -معاون حوزه روحانیت دفتر رهبری- طی هفته جاری دیدارهایی را با برخی از مراجع تقلید نزدیک یا وابسته به حاکمیت ازجمله مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، صافی گلپایگانی و هاشمی شاهرودی داشته است. محوراصلی این دیدارها رایزنی برای موافقت یاعدم موافقت باآزادی مشروط مرجع تقلیدمستقل شیعه آیت الله العظمی نکونام بوده است. حضرت آیت الله العظمی نکونام تنهاراه اصلاح حوزه های علمیه و همچنین ایجادیک رنسانس علمی و معنوی را امتحان و اختباردرسطح مدعیان مرجعیت و مقابل دیدگان محترم طلاب وفضلا میدانند و چندین سال است که براین موضوع پافشاری دارند. لذامهمترین مخالفان ایشان عده ای غاصبِ منصبِ رفیعِ مرجعیت و وابستگان و جیره خواران؛ یا مفسدان کلان هستند.

گفتنی است حضرات آیات عظام آقایان سیدموسی شبیری زنجانی و گرامی قمی از بازداشت این مرجعیت شیعه اظهارنارضایتی دارند.