چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مردم بیرون مجلس شعارهای ضد فساد برعلیه حاکمیت فاسد میدادند و اعضای مجلس درداخل، یقه هم را میدریدند!

مردم بیرون مجلس شعارهای ضد فساد برعلیه حاکمیت فاسد میدادند و اعضای مجلس درداخل، یقه هم را میدریدند!

 امروز، بیرون و اندرون مجلس تماشایی بود.
سید‌حسین نقوی‌حسینی غاصب کرسی مردم ورامین در مجلس و از عناصر بسیجی عربده کش موسوم به افراطی تندرو بیگانه بااصول، در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، اهانتها و توهینهای صریح خود را از رئیس‌جمهور و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح کرد. سایراعضای طرفدار دولت هم به سوی او یورش بردند و غائله ای به راه افتاد.