جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » سخنگوی فرقه “چاه پرستی و امامزاده سیار گردانی”، پاسدارتکفیری موسوم به “سردارسرتیپ علیرضا افشار”!!! متصدی کرسی به اصطلاح “جانشینی قرارگاه جنگ نرم” در دروغگویی و حقه بازی رویِ صدنفر مثل حسین شریعتمداری را سفید کرده است!!

سخنگوی فرقه “چاه پرستی و امامزاده سیار گردانی”، پاسدارتکفیری موسوم به “سردارسرتیپ علیرضا افشار”!!! متصدی کرسی به اصطلاح “جانشینی قرارگاه جنگ نرم” در دروغگویی و حقه بازی رویِ صدنفر مثل حسین شریعتمداری را سفید کرده است!!

قرارگاه جنگ نرم سپاه بر اساس یک طرح شیطانی میکوشد تا مجموعه مشهور به “عرفان کیهانی” را به عنوان “یک فرقه نفوذی آمریکائی” در داخل کشور، معرفی و با این ترفند آن را  بی اعتبار نماید!! به این دلیل محمدعلی طاهری -بنیانگذار این جریان- را بدون ارتکاب هیچ خطا و گناه و جُرم و جنحه ای در کمال ناجوانمردی سالها به سیاهچال انداخته تا از دسترس شاگردان “مکتب عرفان حلقه” به دور نگاهدارد. در عین حال همه شاگردان “مکتب عرفان حلقه” را فریب خوردگان “یک فرقه نفوذی آمریکایی” معرفی میکند که مرکز و پایگاه و سرفرماندهی اش در آمریکا است، و از آمریکا کنترل میشود و به همین دلیل نیز باید بیرحمانه تعطیل و متلاشی و پراکنده شود!!

سردار سرتیپ علیرضاافشار – که مدال درجه یک جسارت در دروغگویی و خالی بندی را برسینه دارد- اعتراف کرده که فرقه ها ابزارِ دستِ دشمن هستند. اما میکوشد بازرنگی فرقه تکفیریِ پیروِ “اسلام روسیِ” وطنفروشهایِ داعشی که عَلَم و کُتَلِ خودرا در مرکز تکفیری”موسوم به “اداره فرق و ادیان” افراشته اند از نظر بپوشاند و برای مغزشوئی و مُخزنی جماعت بسیجیها، در چشم آنها خاکپاشی کند.

سردارسرتیپ علیرضای افشار با ناشیگری باورنکردنی، از نیرنگِ بزرگ این رنگرزهای به اصطلاح” قرارگاه جنگ نرم ثاراللهی ها” پرده برداری کرده و به صراحت پشت پردهء طرحِ اعزامِ یک “زن کمیته چی” موسوم به “شهناز نیرومنش” به آمریکا و قراردادن انواع امکانات دراختیار او را لو داده است. این زنِ کمیته چی موسومِ به شهنازنیرومنش در ابتدا به عنوان یک  عنصرنفوذی در حلقه “عرفان کیهانی” نفوذداده شده بود و به همراه محمدعلی طاهری در سفر به ارمنستان هم حضور داشت. اما همزمان با دستگیری و پرونده سازیهای جعلی برای محمدعلی طاهری در بازگشت از ارمنستان به ایران،   شهنازنیرومنش – که سراز خطهء “ینگه دنبا” و ولایتِ کالیفرنیا در آمریکا سردرآورده و موسسه ای موسوم به “اینتریونیورسالیسم” به راه انداخته بود- همه “لوگو”های عرفان کیهانی و طب مکمل را به نام موسسه کذائی خودش به ثبت رساند، و سپس درهمه جا بوق و کرنا به راه انداخت که محمدعلی طاهری از سال 1393 به اغماء رفته و مرده، و به این ترتیب مرکزیت جریان”عرفان کیهانی” پس از مرگ محمدعلی طاهری در آمریکا برپاشده و همه چیز در دست اواست و باید به او رجوع کرد و از او حلقه گرفت و…

 

حالا از افشاگریهای -صدالبته ناشیانه- “علیرضاافشار ناکارآمد” -که باصدجور زد وبند و بند و بست در کرسی جانشینی قرارگاه جنگ نرم جاخوش کرده-  پشت پرده این طرح شوم آشکار میشود و درعین حال مشخص میگردد که چرا هنوز نُه ماه پس از انقضای کامل دوران محکومیت محمدعلی طاهری، همچنان اورا درزندان نگاه داشته و در بند دو الف سیاهچال اوین زیر کنترل مستقیم قرارگاه ثارالله شکنجه های روانی- فیزیکی او  متوقف نشده است! علیرضاافشار  اصل طرح مکارانه و البته زبونانه قرارگاه ثارالله را لومیدهد و مدعی میشود که “فرقه ها ابزار دست دشمن هستند. مثل فرقه عرفان کیهان که مرکزش در آمریکااست، و شاخه ای از آن در ایران فعالیت میکند و عامل نفوذ درجامعه و جذب مردم به نفع آمریکا شده است”. این سردار بی اطلاع از ابتدائی ترین قوانین جنگ نرم،  به همین سادگی آن طرح پیچیده – بحساب طراحانش- را لو داده و بازی “شطرنج در سایه” را به هم ریخته است.

پیشینه شهنازنیرومنش به عنوان عضوی از اعضای کمیته های ضدانقلاب در سرکوب مردم راز پوشیده ای نیست. عکسهای او در معیت لاجوردی جلاد نیز زبانزدخاص و عام است. سردرآوردن او از آمریکا و استقرار  بیمقدمه او در آنجا، و برقراری ارتباطات قلابی او با مجامع حقوق بشری و ملاقاتهای “رد گم کنانه” او با دکتراحمدشهید به عنوان مقدمه چینیهای متعدد و فصل بندی شده برای اعلام مرگ محمدعلی طاهری درزندان وثبت مایملک حقوقی “عرفان حلقه” به نام خودش (و در اصل برای قرارگاه ثارالله و ایادی آن) در کالیفرنیا، از دیرباز اورا در مظان تردید سنگین قرارداده بود. اما وقتی باگستاخی تمام – که فقط  توسط  “کادرهای کمیته های ضدانقلابی” و عناصر شیاد “قرارگاه جنگ نرم سپاه”  قابل انجام است- حضور محمدعلی طاهری در کنارهمسر و درجوار فرزندانش در محضرثبت اسنادرسمی برای انجام مراسم عقددخترش را نفی کرد، همه تردیدها جای خودرا به یقین کامل داد و بر عام و خاص ثابت شد که دیگِ شهنازنیرومنشِ خائن برروی اجاق قرارگاه به اصطلاح”جنگ نرم سپاه پاسداران” گرم میشود.

ازسوی دیگر سخن پراکنیهای امثال سردارپاسدارسرتیپ علیرضاافشار نشانگر ناشایگریهای نهادینه عناصر عالیرتبه قرارگاه های جنگ نرم سپاه پاسداران است که در بسیاری از صحنه ها، کار را از جنگ نرم به جنگ گرم و  عملیاتِ به اصطلاح  مستشاری!! با هزینه های سرسام آور از کیسه تهی شده بیت المال  کشانده، و جز عدم مشروعیت برای نظام حاکم برایران در سطح وجدان عمومی جهانیان نتیجه ای به بار نیاورده است!

خلاصه سخن آن که قرارگاه جنگ نرم سپاه بر اساس یک طرح شیطانی میکوشد تا مجموعه مشهور به “عرفان کیهانی” را در داخل کشور بی اعتبار نماید. به این دلیل بنیانگذار این جریان را بدون ارتکاب هیچ خطا و گناه و جُرم و جنحه ای در کمال ناجوانمردی سالها در زندان محبوس ساخته تا از دسترس شاگردان “مکتب عرفان حلقه” به دور نگاهدارد. در عین حال همه شاگردان “مکتب عرفان حلقه” را فریب خوردگان “یک فرقه نفوذی آمریکایی” معرفی میکند که مرکز و پایگاه و سرفرماندهی اش در آمریکا است، و از آمریکا کنترل میشود و به همین دلیل نیز باید بیرحمانه تعطیل و متلاشی و پراکنده شود!!

متن اظهارات ناشیانه سردارپاسدارسرتیپ علیرضاافشار به نقل از سایت تکفیری داعشی فرقه نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما به شرح زیر است:
جانشین قرارگاه جنگ نرم گفت: مهمترین تهدید دشمن برای کشور تهدید نرم است .

به گزارش فرقه نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار در همایش تبیین کارکرد های جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و ارائه راهبردهای مقابله با آن با بیان اینکه جنگ نرم مهمترین تهدید برای کشور است افزود : بعد از دوران دفاع مقدس هر چه پیش آمدیم این تهدید جدی تر و ابعاد جنگ نرم بسیار وسیع تر شده است .
وی به چهار محور اصلی تهدیدات دشمن در جنگ نرم اشاره کرد و گفت : حوزه دین مهمترین تهدید دشمنان نظام در جنگ نرم علیه کشورمان تلقی می شود زیرا دین نقطه قوت نظام ماست ضمن اینکه دشمن این حوزه را تهدیدی برای خود می داند بنابراین تهدیدات این حوزه علیه کشور ما در دستور کار دشمنان نظام قرار گرفته است  .
وی با بیان اینکه ما در این حوزه و فضای دینی و معنوی دشمن را ناکام کرده ایم ادامه داد: خوشبختانه در حوزه دین مقاومت های بیشتری نسبت به سایر حوزه های دیگر اعم از سیاسی، اجتماعی ، علمی و اقتصادی در مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی انجام شده است .
جانشین قرارگاه جنگ نرم گفت : این مقاومت به لطف و عنایات خداوند سبحان، فرهنگ عاشورایی و فضایی دینی و معنوی است که در جامعه حاکم است.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش می کند در حوزه ولایت فقیه و باورهای دینی ما را تضعیف کند افزود : دشمن تلاش می کند تا باورها و عقاید ما را به خصوص در حوزه های ولایت فقیه و باورهای دینی که جنبه محوری و اساسی دارند ، زیر سئوال ببرد .
سردار افشار گفت : حتی دشمن تلاش می کند در حوزه های علمی و حوزوی نیز ولایت فقیه را زیر سوال ببرد که نمونه آن “فرقه شیراز” است که روشن است از کجا تغذیه می شوند .
وی با بیان اینکه از سوی دشمنان تلاش می شود در برخی از حوزه ها شبهه افکنی صورت گیرد افزود : تضعیف روحانیت ، از بین بردن فرهنگ کشور و خالی کردن محتوای فرهنگی آن در دستور کار قرارگاه جنگ نرم دشمن قرار دارد که مسئولان باید با آن مقابله کنند .
جانشین قرارگاه جنگ نرم با بیان اینکه دشمن قصد دارد نقاط ضعف ما را برجسته کند گفت : به هر حال در بخش های مختلف نقاط ضعف داریم که دشمن قصد دارد آن را برجسته کند که به صورت دقیق و با پشتیبانی مالی این کار صورت می گیرد .
وی با بیان اینکه اجازه توطئه به دشمنان را ندهیم افزود : بخش مهم تهدیدات دشمن در جنگ نرم در حوزه سیاسی کشور طراحی و برنامه ریزی شده است .
سردار افشار گفت : تلاش اصلی دشمن برای بی اعتماد کردن مردم به نظام اسلامی و زیر سوال بردن مدیران آن است .
وی افزود : در واقع هدف دشمن از برجسته کردن این نقاط ضعف ، از بین بردن سرمایه اجتماعی ، ضربه زدن به روحیه مردم و لطمه زدن به پشتوانه مردمی نظام است بویژه که مهمترین پشتوانه و سرمایه این نظام حضور مردم در صحنه است .
جانشین قرارگاه جنگ نرم با بیان اینکه متأسفانه در کشور، ضعف اخلاق سیاسی وجود دارد گفت : در واقع (برخی) احزاب و شخصیت های کشور با اخلاق سیاسی غربی وارد میدان می شوند که باعث بی اعتمادی مردم شده است .
وی در ادامه به تلاش دشمن برای برگرداندن جریان فتنه به دانشگاهها و یا بستر های تصمیم سازی اشاره کرد و افزود : برخی ها قصد دارند افرادی را در امور دانشگاه ها دخالت دهند و با سوق دادن نگاه لیبرالی و یا بحث اجرای کنسرت در دانشگاه ها  ، دوباره این محیط را به سوی فتنه بکشانند که
مقام معظم رهبری به صراحت با آن مخالفت کردند .
جانشین قرارگاه جنگ نرم با بیان اینکه در حوزه اجتماعی نیز خود آسیب های اجتماعی بسترمناسبی برای تهدید دشمن در جنگ نرم است گفت: دشمنان قصد دارند مردم و به ویژه جوانان را در حوزه های مختلف از جمله اعتیاد به مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، ازدواج سفید و نظایر آن به سوی زندگی غربی سوق دهند که این آسیب های اجتماعی نتیجه ای جز فروپاشی خانواده ندارد.
وی افزود : متاسفانه آمارهای نگران کننده ای در حوزه آسیب های اجتماعی در کشور وجود دارد که البته با آمارهای کشورهای غربی فاصله زیادی داریم اما روند رشد آن نگران کننده است .
سردار افشار با بیان اینکه ما در دانشگاهها نیز در حوزه جنگ نرم آسیب پذیر هستیم گفت : بویژه در بحث خوابگاه ها آسیب پذیری بیشتری داریم و وضع بسیار نامحدودی برای آنها حاکم است که فرصت هایی برای جنگ نرم دشمن فراهم می کند .
وی افزود: بویژه که موضوع خصوصی شدن خوابگاه ها نیز مطرح است اما مشخص نیست که در چه چارچوبی این کار باید صورت گیرد .
جانشین قرارگاه جنگ نرم به ترویج فرقه ها و عرفان های کاذب اشاره کرد و گفت : این فرقه ها موجب سوءاستفاده دشمنان قرار می گیرند که مرکز فعالیت همه آنها در آمریکاست و عرفان حلقه (طاهری) یکی از این فرقه های است که عوامل آن در ایران فعال بودند . 
وی در ادامه به حوزه علمی اشاره کرد و افزود : بحث اساسی ما در این حوزه ، رشد علمی است .
سردار افشار ادامه داد: برغم اینکه مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که باید روند رشد علمی کشور در بالاترین سطح باشد اما متاسفانه چندی است که این حوزه دچار لطماتی شده و فرآیند شتاب ورشد علمی ،کاهش پیدا کرده است .