سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » هاشم خواستار: اصلاح طلب و اصولگرا نمی تواند از تجمع معلمان سراسر کشور در۱۲ آبان سوء استفاده کند.

هاشم خواستار: اصلاح طلب و اصولگرا نمی تواند از تجمع معلمان سراسر کشور در۱۲ آبان سوء استفاده کند.

سید هاشم خواستار در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با اشاره به فساد اخلاقی قاری محبوب رهبری گفت، فساد تمامی ارکان نظام را فراگرفته و این خاصیت حکومت های دیکتاتوری است، تفاوتی نمی کند که دیکتاتوری شاه باشد یا دیکتاتوری آخوندها.
هاشم خواستاردر ارتباط با اظهارات محسنی اژه ای و صدور قرار منع تعقیب برای سعید طوسی قاری محبوب رهبری گفت، کسی در کشور ارزشی برای سخنان آقای اژه ای قائل نیست و افکار عمومی مردم ایران محاکمه و مجازات سعید طوسی را مطالبه میکند.
هاشم خواستار با اشاره به فساد ۱۰۰۰میلیاردی رئیس قوه قضائیه گفت، کل سیستم حاکم بر ایران یک سیستم فاسد است که تفاوتی ندارد چه اندازه سرمایه وارد آن گردد همه چیز را نابود میکند.
هاشم خواستار در ادامه گفت، معلمان در روز ۱۲ آبان در سراسر کشور از ساعت ده تا دوازده صبح تجمع خواهند کرد و هیچ گروه و جناحی از جمله اصولگرایان نمی توانند از تجمعات ما سوء استفاده کنند و تاریخ مبارزات معلمان کشور نشان داده که تجمعات معلمان به باز شدن فضای سیاسی کمک زیادی کرده است.
هاشم خواستار در پایان با اشاره به تجمع عظیم ایرانیان در پاسارگاد در روز حضرت کوروش پیامبر گفت، ما در این گردهمایی نشان دادیم که با هر قومیتی و مذهبی که داریم متحد هستیم و بزودی وارد فاز دمکراسی خواهیم شد.